Projekt #jagmed

I projektet #jagmed arbetar vi med att ta fram olika metoder för att få elever att fullfölja sin gymnasieexamen. Det kan vara genom aktiviteter så som individanpassade studieplaner eller på lång sikt få hjälp till en fast etablering på arbetsmarknaden.

Vi ska även arbeta med förebyggande åtgärder samt fortbildning, rådgivning och föreläsningar till berörd skol- och projektpersonal. 

Vad erbjuder vi?

Vi arbetar enskilt med varje elev. Du får stöttning och hjälp med att hitta motivation till fortsatta studier. Vi kan erbjuda dig: 

  • Personlig kontakt med ungdomssamordnare
  • Motiverande samtal på valfri plats
  •  Stärka det som fungerar bra i skolan
  • Hitta lösningar på det som inte fungerar i skolan
  • Gemensamt komma fram till vilken form av stöttning som behövs
  • Gemensamt göra upp en aktivitetsplan
  • Samverka med andra aktörer utanför skolan som t ex Ungdoms-   mottagningen och Socialtjänsten
  • Informera om vad som händer vid ett skolavhopp

För mer information kontakta din elevhälsa eller rektor. Du kan även kontakta våra ungdomscoacher Anna och Jessica om du har några frågor eller funderingar. Du kan även läsa mer eller skriva ut vår folder. 

Läs mer om projektet.

EFS projekt  logo

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-02-07
Sidansvarig: Anna Hedeklint