Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Framtidskartan

Den 31 maj stängde vi tycka till-funktionen på Framtidskartan. Du kan fortfarande titta på alla synpunkter. Tack för alla bidrag!

Synpunkterna som vi fick in i maj kommer vi att använda när vi gör en ny fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort. 

Nu går vi igenom alla idéer och arbetar vidare med planförslag och både tjänstemän och politiker i projektets styrgrupp kommer att läsa synpunkterna. Förslaget väntas vara klart i december.

Att göra en översiktsplan innebär att väga samman många olika intressen och behov, exempelvis boendemiljö, trafik och natur. Synpunkterna från Framtidskartan är nyköpingsbornas första bidrag i arbetet.

Rätt synpunkter till rätt person

Vissa synpunkter projektgruppen skickat vidare. Det kan röra saker som är mer detaljerade än arbetet med stadsplanering, exempelvis hur övergångsställen är utformade eller om en gata är enkelriktad eller inte. Sådana synpunkter har projektgruppen sorterat ut och vidarebefordrat till Tekniska divisionen i Nyköpings kommun som ansvarar för drift av bland annat gatorna i staden. Hela listan på vidarebefordrade synpunkter hittar du till höger.  


Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2014-08-15
Sidansvarig: Annica Nilsson
Mer info

Synpunkter på driftfrågor som inte handlar om stadsplanering och som har skickats vidare till Tekniska divisionen: