Meny

Viktig information! Distansundervisning från och med 18 mars

Med anledning av regeringens rekommendation, den 17 mars, om att gymnasieskolor, vuxenutbildning och yrkeshögskolor ska bedriva distansundervisning, har Nyköpings kommun beslutat att Nyköpings Gymnasium är stängt för undervisning från och med 18 mars. Alla elever, förutom gymnasiesärskolan, ska bedriva distansundervisning . 

Frågor och svar om distansundervisningen

Här har vi samlat Frågor och svar. (19 mars klockan 11:45)

//

Från onsdag 18 mars är Nyköpings Gymnasium stängt för undervisning och alla elever ska bedriva distansundervisning.

Alla elever får kontinuerligt information via sin Google mail. 

I dagsläget finns det ingen information hur länge detta kommer att pågå. Nyköpings kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi ber vårdnadshavare och elever att hålla sig uppdaterade genom att ta del av informationen på nykoping.se/corona. 

This information can be translated into different languages. Read here for instructions. 

Gymnasiesärskolan har undervisning som vanligt

Från och med den 19 mars 2020 är alla elever på gymnasiesärskolan vid Nyköpings gymnasium åter i undervisning. Detta utifrån skolverkets direktiv att gymnasiesärskolan undantas restriktionerna för hemundervisning.