Ekbackens förskola

Välkommen till Ekbackens förskola som ligger i Oppeby! Förskolan finns i två lokaler, Månstrålen för de lite yngre barnen ligger i Oppeby gård och Äventyret för de lite äldre barnen ligger i Släbroskolan. 

Aktuellt

Studiedag 20 maj

4 januari 2019

Två dagar per termin har pedagogerna på Ekbackens förskola kompetensutveckling och förskolan är då stängd.

Kontakta oss

Ekbackens förskola

Månstrålen
Oppeby gård 10
611 55 Nyköping

Äventyret
Smålandsvägen 18
611 56 Nyköping

Ellinor Bengtsson, förskolechef
073-149 34 80
0155-24 88 38
ellinor.bengtsson@nykoping.se

Handläggare förskola
0155-24 80 60
barnplacering@nykoping.se

Avdelningar

Månstrålen
Månen 073-773 78 83
Solen 073-149 37 24
ekbacken.manstralen@nykoping.se 

Äventyret
073-773 72 28
ekbacken.aventyret@nykoping.se


Ring eller skicka sms direkt till er 
avdelning för sjuk - och friskanmälan.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: