Elektronisk anslagstavla

Detta är Nyköpings kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och de protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som nyligen justerats. 

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet publiceras på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Anslag av protokoll

Datum Politiskt organ Anslås Sista dag för överklagande
2021-09-14 Kommunstyrelsens Tillväxt- och landsbygdsutskott 2021-10-13 2021-11-03
2021-09-24 Avodeskommitténs protokoll 2021-10-05 2021-10-26
2021-09-27 Kommunstyrelsens Näringslivsutskott 2021-10-11 2021-11-01
2021-09-28 Nyköpings-Oxelösunds Gemensamma servicenämnds protokoll 2021-10-14 2021-11-04
2021-10-04 Kommunstyrelsen Omedelbart justerade §§ 216-217 2021-10-04 2021-10-25
2021-10-04 Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-13 2021-11-03
2021-10-05 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-11 2021-11-01
2021-10-06 Barn- och ungdomsnämndens utskott för individärenden protokoll 2021-10-07 2021-10-28
2021-10-13 Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2021-10-14 2021-11-04

Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträden

Datum Politiskt organ Tid Plats

Övriga tillkännagivanden och kungörelser

Datum Politiskt organ Anslås Sista dag för synpunkter
2020-12-17 Överförmyndarnämndens mottagningstid 2020-12-17  
2021-08-03 Beslut om upphävande av eldningsförbud i Nyköpings kommun fr.o.m. 2021-08-03 kl. 8.00 2021-08-03  
2021-09-10 Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2021-09-29  
2021-09-27 Samrådsunderlag vattenverksamhet Nyköpings resecentrum 2021-10-01 2021-10-18

Så överklagar du ett beslut

Du kan överklaga beslut till Förvaltningsrätten i Linköping inom tre veckor från det att beslutet publicerats, om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

logotyp