Elektronisk anslagstavla

Detta är Nyköpings kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och de protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som nyligen justerats. 

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet publiceras på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Anslag av protokoll

Datum Politiskt organ Anslås Sista dag för överklagande
2019-12-03 Nyköping och Oxelösunds Gemensamma Servicenämnd protokoll 2019-12-30  
2019-12-09 Kommunstyrelsens Tillväxt- och landsbygdsutskott protokoll 2019-12-30  
2019-12-09 Jävsnämnden protokoll 2019-12-23 2020-01-21
2019-12-10 Kommunstyrelsens utskott för personal och jämställdhet protokoll 2020-01-14  
2019-12-10 Barn- och ungdomsnämnden protokoll 2020-01-02 2020-01-24
2019-12-12 Socialnämnden protokoll 2019-12-30 2020-01-23
2019-12-16 Kommunstyrelsen protokoll 2020-01-02 2020-01-24

Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträden

Datum Politiskt organ Tid Plats

Övriga tillkännagivanden och kungörelser

Datum Politiskt organ Anslås Sista dag för synpunkter
2020-01-10 Samråd för Bergshammar 13:1, Nya Svalsta etapp 2 2020-01-10 2020-02-07
2020-01-10 Samråd för Högbrunn 1:5 2020-01-10 2020-02-07
2020-01-15 Socialnämnden Socialutskott 200114 2020-01-15  

Så överklagar du ett beslut

Du kan överklaga beslut till Förvaltningsrätten i Linköping inom tre veckor från det att beslutet publicerats, om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

logotyp