Elektronisk anslagstavla

Detta är Nyköpings kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och de protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som nyligen justerats. 

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet publiceras på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Anslag av protokoll

Datum Politiskt organ Anslås Sista dag för överklagande

Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträden

Datum Politiskt organ Tid Plats

Övriga tillkännagivanden och kungörelser

Datum Politiskt organ Anslås Sista dag för synpunkter
2020-12-17 Överförmyndarnämndens mottagningstid 2020-12-17  
2021-06-11 Granskning av detaljplan 2021-06-20 2021-08-06
2021-06-11 Granskning 2021-06-20 2021-08-06
2021-06-14 Samråd av detaljplan 2021-06-20 2021-08-06
2021-06-21 Granskning av översiktsplan 2021-06-20 2021-09-20
2021-07-01 Aktförvaring enligt 22 kap. 3 § andra stycket miljöbalken och 9 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2021-07-01 2021-08-19
2021-07-20 Ansökan om bygglov 2021-07-20 2021-08-09
2021-07-20 Ansökan om tidsbegränsat bygglov, Hållet 1:8 2021-07-20 2021-08-09
2021-07-20 Ansökan om tidsbegränsat bygglov, Hållet 1:8 2021-07-20 2021-08-09
2021-07-21 Beslut om eldningsförbud 2021-07-21  
2021-07-22 Beslut om tidsbegränsat bygglov 2021-07-22 2021-08-16

Så överklagar du ett beslut

Du kan överklaga beslut till Förvaltningsrätten i Linköping inom tre veckor från det att beslutet publicerats, om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

logotyp