Elektronisk anslagstavla

Detta är Nyköpings kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och de protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som nyligen justerats. 

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet publiceras på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Anslag av protokoll

Datum Politiskt organ Anslås Sista dag för överklagande
2023-05-09 Kommunfullmäktige protokoll 2023-05-17 2023-06-07
2023-05-10 Barn- och ungdomsnämndens utskott för individärenden protokoll 2023-05-26 2023-06-16
2023-05-16 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden omedelbart justerad § 64 2023-05-17 2023-06-07
2023-05-16 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2023-05-22 2023-06-12
2023-05-22 Kommunstyrelsen protokoll 2023-05-24 2023-06-14
2023-05-29 Jävsnämnden Protokoll 2023-05-30 2023-06-21

Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträden

Datum Politiskt organ Tid Plats

Övriga tillkännagivanden och kungörelser

Datum Politiskt organ Anslås Sista dag för synpunkter
2022-08-31 Aktförvaring - Ansökan om tillstånd för bortledning av grundvatten m.m. vid Nyköpings resecentrum - Mål nr M 4246-22 2022-08-31  
2023-01-10 Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd 2023-01-10  
2023-05-11 Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård protokoll 2023-05-22 2023-06-12
2023-05-24 Eldningsförbud gäller 2023-05-23  
2023-05-26 Samråd för detaljplan för Jagbacken etapp 1, Bergshammar 2023-05-26 2023-06-16

Så överklagar du ett beslut

Du kan överklaga beslut till Förvaltningsrätten i Linköping inom tre veckor från det att beslutet publicerats, om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

logotyp