Elektronisk anslagstavla

Detta är Nyköpings kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och de protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som nyligen justerats. 

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet publiceras på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Anslag av protokoll

Datum Politiskt organ Anslås Sista dag för överklagande
2020-05-05 Kommunstyrelsens Tillväxt- och landsbygdsutskott 2020-05-05 2020-07-07
2020-05-19 Kommunstyrelsens Näringslivsutskott Protokoll 2020-06-11 2020-07-07
2020-05-26 Nyköping-Oxelösunds Gemensamma Servicenämnd Protokoll 2020-06-11 2020-07-06
2020-06-01 Kommunstyrelsen Protokoll 2020-06-11 2020-07-06
2020-06-04 Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-06-25 2020-07-16
2020-06-08 Kommunstyrelsens utskott för personal och jämställdhet protokoll 2020-06-24  
2020-06-08 Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd Protokoll 2020-06-12 2020-07-07
2020-06-09 Kommunfullmäktige protokoll 2020-06-18 2020-07-10
2020-06-10 Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-06-25 2020-07-16
2020-06-11 Socialnämnden Protokoll Omedelbar justering § 35-44 2020-06-15 2020-07-08
2020-06-11 Socialnämnden Protokoll 2020-06-18 2020-07-10
2020-06-15 Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-29 2020-07-20
2020-06-16 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden protokoll 2020-06-16 2020-07-08
2020-06-16 Kommunstyrelsens utskott för miljö och klimat protokoll 2020-06-24  
2020-06-17 Barn- och ungdomsnämndens protokoll 2020-06-25 2020-07-16
2020-06-23 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-23 2020-07-14
2020-06-25 Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-06-26 2020-07-17

Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträden

Datum Politiskt organ Tid Plats

Övriga tillkännagivanden och kungörelser

Datum Politiskt organ Anslås Sista dag för synpunkter

Så överklagar du ett beslut

Du kan överklaga beslut till Förvaltningsrätten i Linköping inom tre veckor från det att beslutet publicerats, om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

logotyp