Elektronisk anslagstavla

Detta är Nyköpings kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och de protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som nyligen justerats. 

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet publiceras på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Anslag av protokoll

Datum Politiskt organ Anslås Sista dag för överklagande
2019-10-14 Kommunstyrelsens Tillväxt- och landsbygdsutskott protokoll 2019-11-06  
2019-10-21 Kommunstyrelsen protokoll 2019-10-30 2019-11-20
2019-10-22 Kommunstyrelsens utskott för personal och jämställdhet protokoll 2019-11-07  
2019-10-24 Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-10-30 2019-11-20
2019-10-28 Nyköping-Oxelösunds Gemensamma Servicenämnd Protokoll 2019-11-14 2019-12-06
2019-11-04 Kommunstyrelsen protokoll omedelbart justerade §§ 262 - 267 2019-11-05 2019-11-26
2019-11-06 Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2019-11-11 2019-12-02

Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträden

Datum Politiskt organ Tid Plats

Övriga tillkännagivanden och kungörelser

Datum Politiskt organ Anslås Sista dag för synpunkter
2019-01-01 Överförmyndarnämndens mottagningstid 2019-01-01  
2019-11-05 Socialnämnden Socialutskott 2019-11-06  

Så överklagar du ett beslut

Du kan överklaga beslut till Förvaltningsrätten i Linköping inom tre veckor från det att beslutet publicerats, om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

logotyp