Tåg

Med tåg tar du dig till Stockholm på ungefär en timme och till Norrköping på trettio minuter.

Restider och biljetter

För upplysningar om SJs avgångstider, ring Trafikinformationen på telefon 0771-75 75 75

Banarbeten i Östra Sverige

Det är full fart med utbyggnader och underhåll av järnvägarna i östra Sverige. Under de närmaste åren satsar Trafikverket många miljarder för att komma till rätta med kapacitets- och kvalitetsbristerna. Dessvärre medför detta att delar av järnvägsnätet i perioder helt eller delvis är avstängda.

Kontakta oss

Kontaktformulär