Meny

Om kampanjen

Under våren och hösten 2019 annonserar Nyköpings kommun i Stockholms tunnelbana för att locka inflyttare. Kampanjen kallas Bo i Nyköping.

Bo i Nyköping-kampanjen startade hösten 2003. Två år senare syntes bilderna i Stockholms T-bana för första gången. Allt sedan dess har de svartvita bilderna lockat storstadsborna att varje höst och vår fundera över ett enklare liv vid kusten en timme söder om Stockholm.

Några av fotograferna vi samarbetat med är Aida Chehrehgosha, Aorta, Björn Terring, Elisabeth Toll, Denise Grünstein och Elisabeth Olsson Wallin.

Bilderna som visas i T-banan

Alla personer och miljöer på bilderna kommer från Nyköping.

Svartvita bilder syns bra i reklambruset

Att kampanjens bilder alltid är svartvita ger ett intryck av hög kvalitet och gör att de syns bra i reklambruset. Lugnet i dem blir en skön kontrast till stressen i tunnelbanan.

Kampanjens målsättning

Målet med Bo i Nyköping-kampanjen är att öka kännedomen om Nyköping som en tänkbar stad att flytta till. Övergripande handlar det om att bidra till ökad inflyttning utifrån det politiskt satta målet att växa med 700 personer per år vilket kommunen nått de senaste åren.

Hur många flyttar hit?

Inflyttningen har ökat stadigt sedan 2000 och låg 2019 på en nivå på drygt 2 800 inflyttare/år. Inflyttningen sker framför allt från andra län i landet.

År 2019 flyttade totalt 2 847 personer till Nyköping.

År 2020, kvartal 1, är vi nu totalt 56 699 invånare.  

Här kan du se all statistik på befolkningen i Nyköping.

Trenden i inflyttning från Stockholm är stigande, vilket syns på denna graf:

Vilka flyttar hit?

Kampanjen riktar sig främst till barnfamiljer i Stockholm och statistiken visar att det är i denna målgrupp vi ser den största inflyttningen.

Var syns kampanjen?

Under 2019 visas kampanjerna två veckor under våren och hösten i Stockholms tunnelbana. Vårens kampanj annonserades också på Facebook och Instagram. Bilderna syns även på stortavlor vid E4, på Stockholm Skavsta flygplats och i en stor del av kommunens marknads- och informationsmaterial.

Webbplatsen boinykoping.nu som också är kampanjens ”avsändare” och budskap har totalt cirka 40 000 besök per år. Under kampanjerna ökar antalet intresserade och exempelvis våren 2017 ökade besöken från Stockholm med 140 procent.

Kännedom om Nyköping

För att mäta kännedomen genomför Nyköpings kommun regelbundet attitydundersökningar i Stockholms län alltsedan 2004. För att fånga upp en eventuell utveckling av attityderna utifrån det arbete vi lägger ner med kampanjen Bo i Nyköping är frågemallen i stort sett oförändrad.

När vi i undersökningen 2018 frågar: ”Vilken eller vilka av dessa städer skulle du kunna tänka dig att flytta till under förutsättning att det fungerar med jobb, studier eller annan sysselsättning?” får vi följande resultat:

graf på vilka städer man vill flytta till

Av de sex alternativ som gavs var det flest som kunde tänka sig att flytta till Nyköping. Mariefred var den näst populäraste staden att flytta till. Jämfört med 2014 års undersökning har andelen som kan tänka sig att flytta till Nyköping ökat med 3 procentenheter. Andelen som kan tänka sig att flytta till de andra städerna har också ökat.

På frågan: ”Har du sett någon information eller marknadsföring från Nyköping den senaste tiden? Kan du så fall beskriva informationen/reklamen?” får vi följande svar:

Vi kan konstatera att den kännedom som skapats till största delen härrör från kampanjbilderna.

Effekten i T-banan

Vi undersöker också effekterna till kampanjen hos dem som sett kampanjen i tunnelbanan efter varje kampanj. 

Jämfört med andra kampanjer – ljusgråa linjen – är man mer positiv till kampanjen (siffror 2019).

Rundturen på våren

Bo i Nyköping-kampanjen innehöll i våras även en rundtur i Nyköping där personer som funderar på att flytta hit fick åka buss, båt och gå stadsvandring samt få svar på frågor om hur det är att bo och leva i Nyköping. Ett 40-tal inflyttningsintresserade personer var med på rundturen. 

Vi har också som enda kommun deltagit på Hem & Villamässan i Älvsjö, Sveriges största boende-mässa. Där märker vi ett stort intresse för Nyköping och många frågar om bostäder, tomter, skola och arbetsmarknad.

Kampanjen är genuin

Budskap i kampanjen är att Nyköping är en bra stad att leva i med ett unikt läge nära till havet, Stockholm, Skavsta, E4:an och tåget. Uthålligheten i bildspråk och budskapet ”Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm” alltsedan 2005 är en styrka. En annan är att kampanjen är bred och genuin.

Alla bilder är tagna i Nyköping och alla modeller kommer från Nyköping. Den intresserade kan ringa ett telefonnummer och prata med en medarbetare på kommunen som svarar på alla typer av frågor man kan ha om att bo i Nyköping.

Ringar på vattnet

Bo i Nyköping-kampanjen ger också ringar på vattnet. Den kännedom som vi lyckats skapa används numer även i arbetet med att locka fler företag att etablera sig i Nyköping och därmed skapa mer jobb och ökad omsättning i kommunen. Nyköpingsregionen är det nya varumärket för detta arbete som sker i samverkan med näringslivet och Oxelösunds kommun.

Arbetsgivarvarumärket

Jobba i Nyköping” är den senast utvecklade kampanjen på temat. Konkurrensen om välutbildad arbetskraft är stor i Stockholmsregionen. Med Bo i Nyköping ökar vi våra möjligheter att sticka ut i konkurrensen om de yrkesgrupper som kan välja och vraka på attraktiva jobb.

Våra senaste Jobba-kampanjer i Stockholm för att locka bristyrken till Nyköpings kommun har ökat både antalet besök på ”Lediga jobb” på nykoping.se och inkomna ansökningar.

Turister och besökare

Även på besöksnäringens område arbetar vi utifrån kännedomen om Bo i Nyköping för att locka besökare till Nyköping både från övriga Sverige och utlandet. Resenärer på Skavsta möts av Bo i Nyköping-bilderna, de syns även vid Stockholm Visitors Centre och i övriga turistprodukter som nykopingsguiden.se, våra informationstavlor vid infarterna och i kultur och fritidsmagasinen Nyköpingsguiden.

Internt engagemang

Hos Nyköpingsborna fanns inledningsvis en tveksamhet mot kampanjen. Den har nu bytts mot engagemang och gillande. Många anser att det är mycket bra eller bra att Nyköping marknadsför sig, det visar en regelbunden medborgarenkät (senast 2018). Vi märker den lokala stoltheten även på Instagram där Nyköpingsbor fotograferar sitt Nyköping och vi får dela deras bilder på Bo i Nyköping på Instagram.

När kampanjen 2014 fyllde 10 år arrangerades en tävling för Nyköpingsfotografer. Omkring 130 bidrag kom in och ur dessa valdes 6 vinnarbilder vilka skapade det årets kampanj.

Kampanjen skapar kännedom

Kan man verkligen locka inflyttare med reklam? Svaret är både ja och nej. Att flytta är ett stort beslut och många parametrar ska uppfyllas: det ska fungera med både jobb, bostad och eventuell pendling. Men att öka kunskapen och kännedomen om en kommun är nyckeln till att lyckas sticka ut i konkurrensen på en marknad för inflyttare, arbetssökande, besökare och företagsetableringar. I Nyköping har politikerna bestämt att vi får arbeta uthålligt för att förändra och stärka bilden av kommunen.

 

Vi arbetar utifrån en marknadsföringsmodell i form av en ”tratt” där Bo i Nyköping-kampanjen ligger högst upp och brett ska fånga intresset för och öka kännedomen om Nyköping. Längre ner i tratten arbetar vi för att intressera och engagera målgrupperna så att de till slut skrider till handling: exempelvis bestämmer sig för att flytta hit, besöka oss, flytta sitt företag hit.

Varumärkesstrategi

Bo-bilderna har blivit kärnan i det som kännetecknar varumärket Nyköping och med dem som bas genomförs andra kampanjer som exempelvis Jobba i Nyköping, kampanjer inom företagsetablering via Nyköpingsregionen och på besöksnäringens område med internationell marknadsföring. Ser man till hela kommunens varumärkesstrategi med de fyra huvudmålgrupperna är det tydligt att Bo i Nyköping-kampanjen är en av dessa kampanjer med syfte att få fler inflyttare. Att marknadsföra Nyköping handlar om mycket mer än Bo i Nyköping-kampanjen.

Vision och värdegrund

Bo i Nyköping-kampanjen är själva stommen och det viktigaste verktyget i arbetet med kommunikation. Verksamhetsutvecklingen är den andra rörelsen framåt mot vision och mål och det är alla medarbetares ansvar att stärka verksamheten genom att ge våra invånare en god service och ett professionellt bemötande. Läs gärna mer om kommunens mål och värdegrund.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: