Hoppa till innehåll

Jobba

Här finns närheten till det mesta och goda pendlingsmöjligheter till arbetsmarknader i Stockholm, Norrköping och Linköping.

Detta samt en starkt expansiv flygplats, Stockholm-Skavsta gör Nyköping attraktivt både som bostadsort och som utgångspunkt för pendling inom och utom Sverige.

Arbete i Nyköping

Här nedan hittar du länkar till webbplatser med mer information om arbete i Nyköping.

Företag

I kommunen finns drygt 4 500 företag. Nyköping har fler företag per 1000 invånare än övriga kommuner i länet, men färre än riket. Antalet arbetsställen ökar stadigt. Ett arbetsställe är ett ställe där företag bedriver sin verksamhet. Ett företag kan ha flera arbetsställen. Även här är antalet arbetsställen fler än i jämförelse med länets kommuner.

Nyföretagandet har ökat kraftigt sedan 2013 och nådde ett rekordstort resultat 2017 med 360 nystartade företag. Glädjande eftersom nyföretagande är ett mått på dynamiken i näringslivet.

Inom kommunen finns cirka 22 600 arbetstillfällen. Stora arbetsgivare, förutom Nyköpings kommun, är Region Sörmland (fd Landstinget Sörmland), Eberspächer (fd Swenox), Orio, Studsvik Nuclear AB, SSAB i Oxelösund, Schneider Electric Sverige AB och Stockholm Skavsta flygplats. Här finns också Länsstyrelsen Södermanland, Polismyndigheten och Skatteverket. Största branschen sett till antalet förvärvsarbetande är utbildningsbranschen, hälso- och sjukvård och offentlig förvaltning.

Strategiskt läge för företag

Kommunens läge, goda relationer med högskolor och universitet i regionen, Stockholm-Skavsta flygplats och ett i övrigt bra företagsklimat gör oss till en bra etableringsort i Mälardalen.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: