Meny

Förslag på nytt vattenskyddsområde Tystberga

Nyköpings kommun föreslår ett nytt vattenskyddsområde för Tystberga. Här hittar du förslaget som senare kommer att gå ut på formell remiss.

Nyköpings kommun föreslår ett nytt område för vattenskydd för Tystberga då man ser att vattnet behöver ytterligare skydd. Fastighetsägare i området har fått information för att kunna ha synpunkter på förslaget.

Lämna synpunkter 

Vi vill gärna ha fastighetsägares synpunkter innan vi färdigställer vår ansökan till Länsstyrelsen. Handlingarna hittar du i pdf-format längst ner på denna sida.

Skicka dina synpunkter till Anders Jäger som är kommunens kontaktperson i detta ärende. Antingen via e-postadressen tekniska.divisionen@nykoping.se eller vanlig post: Tillverkarvägen 2, 61145 Nyköping

Ett vattenskyddsområde omger en vattentäkt och dess tillrinningsområde för att säkerställa att vattnet inte förorenas från verksamheter som bedrivs i och omkring området. Storleken på vattenskyddsområdet beror på markens beskaffenhet samt åt vilket håll och hur snabbt vattnet rinner till vattentäkten.

För dig som bor inom området

Generellt påverkas du som boende inom vattenskyddsområdet i relativt liten utsträckning av vattenskyddsföreskrifterna. Det är ändå viktigt för oss att du får reda på att du bor inom ett vattenskyddsområde och att det som du gör på din tomt kan påverka vattentäkten. Det handlar till exempel om hantering av oljeprodukter, bekämpningsmedel, och schaktningsarbeten.

För dig som bedriver verksamhet inom området

Du som bedriver verksamhet är säkert väl bekant med den lagstiftning som berör just din verksamhet. För att komplettera denna lagstiftning och skydda Tystberga vattentäkt på bästa sätt gäller specifika vattenskyddsföreskrifter inom primär, sekundär och tertiär zon i skyddsområdet. Vattenskyddsföreskrifterna har olika restriktionsnivå och är indelade i anmälningsplikt, tillståndsplikt och förbud. Föreskrifterna reglerar hantering av ämnen som potentiellt kan förorena vatten, men även i vilken mängd de får förekomma. Exempel på ämnen som regleras i vattenskyddsföreskrifterna är oljeprodukter, bekämpningsmedel och växtnäringsämnen.

Dokument

Tekniskt underlag, (pdf-fil 4,440 kG)

Vattenkvalitet, (pdf-fil 157 kG)

Sårbarhetskarta, (pdf-fil 2,220 kG)

Riskanalys, (pdf-fil 38 kG)

Karta på föreslaget område, (pdf-fil 791 kG)

Vattenskyddsföreskrifter, (pdf-fil 127 kG)

Motiv till vattenskyddsföreskrifter, (pdf-fil 159 kG)

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter