Förslag på nytt vattenskyddsområde Stavsjö

Nyköpings kommun föreslår ett nytt vattenskyddsområde för Stavsjö. Nu är förslaget ute på samråd. Du hittar handlingarna här nedan i .pdf-format.

Nyköpings kommun föreslår ett nytt område för vattenskydd för Stavsjö då man ser att vattnet behöver ytterligare skydd. Fastighetsägare i området har fått information för samråd.

Lämna synpunkter senast 13/2 2024 

Vi vill ha dina synpunkter innan vi går vidare och beslutar om det reviderade vattenskyddsområdet med tillhörande föreskrifter. Handlingarna hittar du i pdf-format längst ner på denna sida. De finns också tillgängliga i Stadshusets, Nyköpings kommun.

Skicka dina synpunkter till Ann-Katrine Berg som är kommunens kontaktperson i detta ärende. Antingen via e-postadressen tekniska.divisionen@nykoping.se eller vanlig post: Tillverkarvägen 2, 61145 Nyköping

Ett vattenskyddsområde omger en vattentäkt och dess tillrinningsområde för att säkerställa att vattnet inte förorenas från verksamheter som bedrivs i och omkring området. Storleken på vattenskyddsområdet beror på markens beskaffenhet samt åt vilket håll och hur snabbt vattnet rinner till vattentäkten.

Samrådsunderlag Stavsjö verksamhetsområde, (pdf-fil 0,g kB)

Föreläggande om synpunkter, handlingsnummer TE21/790:19

Föreläggande om ersättningsanspråk, handlingsnummer TE21/790:20

För dig som bor inom området

Generellt påverkas du som boende inom vattenskyddsområdet i relativt liten utsträckning av vattenskyddsföreskrifterna. Det är ändå viktigt för oss att du får reda på att du bor inom ett vattenskyddsområde och att det som du gör på din tomt kan påverka vattentäkten. Det handlar till exempel om hantering av oljeprodukter, bekämpningsmedel, och schaktningsarbeten.

För dig som bedriver verksamhet inom området

Du som bedriver verksamhet är säkert väl bekant med den lagstiftning som berör just din verksamhet. För att komplettera denna lagstiftning och skydda Stavsjö vattentäkt på bästa sätt gäller specifika vattenskyddsföreskrifter inom primär och sekundär zon i skyddsområdet. Vattenskyddsföreskrifterna har olika restriktionsnivå och är indelade i anmälningsplikt, tillståndsplikt och förbud. Föreskrifterna reglerar hantering av ämnen som potentiellt kan förorena vatten, men även i vilken mängd de får förekomma. Exempel på ämnen som regleras i vattenskyddsföreskrifterna är oljeprodukter, bekämpningsmedel och växtnäringsämnen.

Kontakta oss

Kommunservice, Tekniska divisionen

Växel 0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se


Vid akuta ärenden utanför kontorstid
SOS Alarm Jourtjänst
08-454 22 03

Besöksadress

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-tors kl. 7-16
Lunchstängt kl. 12-13
Fredag kl. 7-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny