Meny

Ledningsrenoveringar

Nyköpings kommun förfogar över cirka 100 mil avlopps- och vattenledningar. Varje år tas nya underhålls- och renoveringsplaner fram för att behålla ett väl fungerande ledningsnät. Här hittar du information om de större renoveringsarbetena vi har igång.

Renovering av vatten- och avloppsledningar vid Södra Bangårdsgatan 

Under vecka 18 2020 börjar Nyköpings kommun att renovera vatten- och avloppsledningarna vid Södra Bangårdsgatan. Arbetet beräknas vara klart i juli.  

Ledningarna är gamla och har haft många läckor. Nu förnyar vi ledningarna med formpassade rör av PE-material. Metoden är effektiv både ur kostnads- och tidsperspektiv. 

Det är vår entreprenör Svatek VA Teknik som utför arbetet. 

Tillfälliga avstängningar av vattnet

Vid vissa tillfällen kommer vi att behöva stänga av vattnet under en kort tid. Berörda hushåll blir då informerade via brev i brevlådan eller trappuppgång.

När vattnet sedan släpps på igen finns det risk för att det är missfärgat. Det är inte farligt, men undvik att tvätta vittvätt. Spola en stund med kallt vatten i kranen så försvinner det oftast.

Trafiken leds om

Mellan den 27 april och 26 juni är Södra Bangårdsgatan mellan Magasinsgatan och Brunnsgatan avstängd. Trafiken leds om via Tingshusplatsen, Borgaregatan och Magasinsgatan. Följ skyltning på plats.
Aktuell information finns på nykoping.se/trafikinformation

Fastigheter och parkeringen på Södra Bangårdsgatan nås från Magasinsgatan sett. 

Gatuparkering på Magasinsgatan och del av Tingshusplatsen stängs av för att bussarna ska kunna ta sig fram. Bussarna avgår från samma hållplatser.

Information från entreprenören Svatek

Mer information kommer att sättas upp på portar eller delas ut i brevlådan till berörda boende när arbetet till den fastigheten börjar.

Kontaktpersoner på Svatek är:
produktionsledare Oscar Lundgquist, 0470-730 141
projektledare Börje Karlsson, 0470-730 137

 

Kontakta oss

Kommunservice, Tekniska divisionen

Växel 0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se


Vid akuta ärenden utanför kontorstid
SOS Alarm Jourtjänst
08-454 22 03

Besöksadress

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-fre kl.7-16
Lunchstängt kl. 12-13

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter