Ledningsrenoveringar

Nyköpings kommun förfogar över cirka 100 mil avlopps- och vattenledningar. Varje år tas nya underhålls- och renoveringsplaner fram för att behålla ett fungerande ledningsnät. Här hittar du information om de större renoveringsarbetena vi har igång.

Renovering av vattenledningar i Oppeby gård

Första delen av renoveringsarbetet i Oppeby gård gjordes 2016. I september 2018 påbörjades andra delen som beräknas vara klart i slutet av året. Vi renoverar vattenledningen med så kallad reliningmetod. Det innebär att det befintliga röret fodras innuti med ett nytt.  

Svatek är vår entreprenör och utför arbetet.

Kontaktpersoner Svatec:

Daniel Svensson 070-519 00 38
Oscar Lundquist 047-073 01 41


Vattenavstängningar

När vi kopplar in tillfälligt vatten samt kopplar in den nya ledningen måste vi stänga av vattnet kortare perioder. Berörda hushåll och verksamheter informeras då via brev i brevlådan eller trappuppgång.

 

Spolning och filmning av avloppsledningar i Oppeby

För att utreda framtida renoveringsbehov spolas och filmas avloppsledningarna i Oppeby. Arbetet börjar 8 oktober 2018 och beräknas vara klart i slutet av året.

Hushållen i området ska inte beröras så mycket, men uppmanas att fylla på vattenlås och hålla toalettlocket stängt då obehaglig lukt kan uppstå vid högtrycksspolningen.

Entreprenör Foria spolar ledningarna och Nyköping vatten filmar och utreder renoveringsbehovet.

Begränsad framkomlighet

Precis vid arbetsplatsen blir det begränsad framkomlighet, men det ska gå att ta sig förbi. 

 

Avloppsledning byts ut vid Åkroken 

Avloppsledningen under gångvägen utmed ån mellan Slottsgatan och Behmbrogatan ska bytas ut. Arbetet börjar den 5 november 2018. När allt är klart är svårt att säga då det finns mycket arkeologi i området. 

Thunman gräv är entreprenör och utför arbetet. Under arbetets gång finns ockå en arkeolog med på plats för att gräva ut och se om något historiskt intressant dyker upp.

Gångvägen fortsatt avstängd 

Gångvägen utmed ån är avstäng sedan en tid för övrigt arbete vid Åkroken. Under arbetet med avloppsledningen är gångvägen mellan Slottsgatan och Behmbrogatan fortsatt avstängd. 

Kontakta oss

Kommunservice, Tekniska divisionen

Växel 0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se


Vid akuta ärenden utanför kontorstid
SOS Alarm Jourtjänst
08-454 22 03

Besöksadress

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-fre kl.7-16
Lunchstängt kl. 12-13

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: