Meny

Ledningsrenoveringar

Nyköpings kommun förfogar över cirka 100 mil avlopps- och vattenledningar. Varje år tas nya underhålls- och renoveringsplaner fram för att behålla ett väl fungerande ledningsnät. Här hittar du information om de större renoveringsarbetena vi har igång.

 

Renovering av avloppsledningar i Oppeby

I slutet av 2018 filmade vi avloppsledningarna i Oppeby för att utreda renoveringsbehovet. Måndagen den 11 mars börjar vi renovera ledningarna väster om Eskilstunavägen. Arbetet beräknas vara klart den 5 april 2019. 

Under arbetet kan en lukt av polyesterplast uppstå. Hushållen uppmanas att stänga fönster och ventilation om de störs av den lukt som uppstår vid arbetsplatsen. 

Det är vår entreprenör Aarsleff som utför arbetet. 

Begränsad framkomlighet

Under arbetet kommer framkomligheten för trafiken att vara begränsad förbi arbetsplatsen. Vid något tillfälle kan trafiken behöva ledas om. Följ skyltning på plats. 

För att arbetet ska bli färdigt så fort som möjligt och minska trafikstörningarna kommer entreprenören att arbeta stora delar av dygnet. Vi hoppas att ni har förståelse för situationen och har överseende med de problem vårt arbete kan orsaka er.

Information från entreprenören Aarsleff

Mer information kommer att sättas upp på portar eller delas ut i brevlådan till berörda boende när arbetet med avloppet till den fastigheten börjar.

Kontaktperson på Aarsleff Rörteknik är arbetsledare Ulf Åkerblom, 0709-413 429

 

 

Kontakta oss

Kommunservice, Tekniska divisionen

Växel 0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se


Vid akuta ärenden utanför kontorstid
SOS Alarm Jourtjänst
08-454 22 03

Besöksadress

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-fre kl.7-16
Lunchstängt kl. 12-13

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter