Meny

Ny förskola och skola i Stigtomta

Stigtomta växer och den nya och moderna skolan och förskolan möter dagens behov på ett bättre sätt. Här samlas allt i en byggnad istället för som igår, i flera byggnader. Byggnaden har också en större kapacitet och kan därmed ta emot fler elever.

I februari var det inflyttningskalas 

Förskolan och skolan flyttade in under sportlovet 2019. Och tisdagen den 26 februari 2019 var det stor invigning. 

Arbetet med utemiljön fortsätter

Nu när den nya byggnaden är klar och den gamla matsalen riven ska tillfartsväg, parkeringsplatser och resterande utemiljö göras i ordning. Allt beräknas vara klart till skolstart höstterminen 2019. När tillfartsvägen och parkeringen är helt klar kommer en bollplan att anläggas där matsalen låg. Detta arbete börjar efter skolstarten.

Arbetsfordon kommer fortsatt att röra sig i området när vi gör klart utemiljön och den nya tillfartsvägen. 

Vi tänker på säkerheten och försöker minska störningarna så gott det går. Tack för att ni har tålamod!

Följ verksamheten på skolans webbplats

På Stigtomta skolas webbplats kan du läsa om vad som händer i verksamheten. 

Bakgrund

Den 6 mars 2017 tog Kommunstyrelsen beslut om att bevilja 189 mnkr kronor för nybyggnation av Stigtomta skola, förskola och bibliotek. Bygget började med rivning av de gamla byggnaderna i slutet av mars 2017.

Tidigare har Kommunstyrelsen beslutat att ge Barn- Utbildning och Kultur i uppdrag att utreda placering av ny förskola och skola samt ta fram ett lokalbehovsprogram i samråd med Tekniska divisionen. Tekniska divisonen har haft i uppdrag att projektera, upphandla och nu bygga den nya skolan och förskolan. 

En ny byggnad utformas för en F-6 skola, förskola samt ett bibliotek med mertidsöppet för allmänheten. I bygganden kommer det finnas ett eget tillagningskök. Bygganden kommer ha plats för 380 skolelever och 120 förskolebarn. Gula villan och tillhörande förråd kommer att bevaras. Skolskogen kommer också att bevaras.

 

Frågor och svar om projektet

Vad har hänt och vad händer nu? 

Första etappen av bygget är klart. Byggnaden är klar och verksamheten har flyttat in. Den 26 februari var det invigning. 

I mars 2018 var taket på plats och då hölls en sedvanlig taklagsceremoni med fika till de entreprenörer som jobbar med bygget.

Upphandlingsskedet avslutades i februari 2017 och Kommunstyrelsen beviljade ekonomiska medel den 6 mars 2017. 

I slutet av mars 2017 etablerade sig entreprenören Skanska Sverige AB  vid skolan med bodar och arbetsområdet stängslades in. I april 2017 togs den nya gång- och cykelbana utmed Skolvägen i bruk. Det har även grävts ner en ny VA-anläggning till skolan i samband med vägarbetet.

Den 7 april togs ett symbolisk första släggtag med barn och elever på skolan och förskolan. Den 18 april startade rivningsarbetet på allvar med yttre rivning av de gamla lokalerna. Under sommaren 2017 har markarbeten och pålning gjorts. Därefter har grunden gjutits. I mitten av november började arbetet med att resa stommen och bygga upp väggar och tak. Taket låg på plats under vecka 10 2018 och det invändiga arbetet började med en gång.

 

Hur ska trafiken fungera under byggtiden?

Här hittar du den senast kartan på hur trafikavstängningar ser ut. 

Observera att det kan komma förändringar under byggtiden som löper under 2019.  

  • Skolvägen enkelriktas efter bygginfarten och trafiken leds om via Elvägen och Bärbovägen. Byggtrafiken kommer därmed att köra ut direkt mot Nykyrkavägen.
  • Gångtrafik förbjuds längs Skolvägen in från Nykyrkavägen. Detta för att separera barn och övrig trafik så mycket som möjligt.
  • En ny av- och påstigningsplats ordnas utefter Skolvägen - se gul markering på kartan.
  • Parkering, taxirefug och vändplats finns vid skolan.

Var är byggnaden placerad?

Skola och förskola är placerad på samma mark som nuvarande skola.

Vad händer med idrottshallen?

Det finns än så länge inget beslutat om den befintliga idrottshallen. Fotbollsplanen behålls som den är och enligt ny detaljplan kommer den att användas som idrottsplats. Kommunstyrelsen har den 6 mars 2017 gett Tekniska divisionen i uppdrag att ta fram kostnadsunderlag för renovering av den befintliga idrottshallen.

 

Kontakta oss

Projektenheten, Tekniska divisionen

0155-24 88 00

teknik@nykoping.se

Projektledare, Tekniska divisionen

Jonas Andersson 
0155-24 88 00
jonas.andersson@nykoping.se

Chef Projektenheten
Tomas Nygård

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: