Fördjupad översiktsplan för Nyköping

Översiktsplanering är vägledande för hur vi ska hantera mark- och vattenanvändningen i vår kommun. Den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta antogs i december 2013. 

Politikerna har beslutat att Nyköping som stad ska förtätas, istället för att breda ut sig. Befintliga stadsdelar ska fortsätta att växa genom förtätning, utveckling och omvandling.

Från nu fram till 2030

Den fördjupade översiktsplanen tar höjd för kommunens mål om 700 nya invånare per år och förutsättningar för detta. Det innebär att vi 2030 har 10 000 fler medborgare. Den har en viktig roll som strategi för att nå tillväxtmålen i kommunens Vision 2020. 

Planen innehåller inga detaljer – exempelvis kring hur hus ska se ut utan är en översiktlig planering för hur staden ska växa fram till 2030.

Några exempel i planen:

  • Fler bostäder, arbetsplatser, verksamheter och service i bland annat Oppeby, Arnö, Brandkärr och Fågelbo.
  • Alla boende i Nyköpings tätort bör ha högst 200 meter till närmsta närströvområde, grönområde eller liknande.
  • Resorna med kollektivtrafik ska fortsätta öka. Närmaste busshållplats bör finnas inom 400 meter för boende i Nyköping.

Ta del av en sammanfattning av planen.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad

0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: