Meny

Ingevallshytta 1:31, Pryssgården

Syftet med planläggningen är att möjliggöra byggnation av bostadshus på före detta odlingsmark.

Om planarbetet:

Planområdet ligger i västra delen av Nävekvarns samhälle mellan Kvarsebovägen (väg 511) och Nävekvarns klint.

Detaljplanen redovisar hur och i vilken omfattning denna exploatering kan tänkas ske samt principerna för trafiksystem, byggrätt och utformning.

Planärendet har varit aktuellt tidigare men detaljplanens antagandebeslut upphävdes och därför har arbetet startats om och planområdet är begränsat till att endast omfatta fastigheten Ingevallshytta1:31.

Diarenr. BTN6/13

Status i planarbetet:

Granskning för detaljplanen pågick mellan 6 oktober till 20 oktober 2016. För tillfället pågår avtalsdiskussioner mellan kommunen och exploatrören som måste avslutas innan detaljplanen kan antas. 

Kontakta oss

Handläggare:

Sara Rangensjö
Tfn växel 0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: