Meny

Husby Örsta 2:47 mfl

Aspuddens sommarstugeförening har ansökt om planbesked för sitt sommarstugeområde i Bettna.

Om planarbetet:

Syftet med planarbetet är att utöka byggrätten för en del av fastigheterna i området. Planområdet är beläget intill sjön Långhalsen, vid kommungränsen till Flen. Områdets plan tillåter bostäder, semesterby, småindustri samt lantbruk.

Översiktsplan för Nyköpings kommun anger att "En anpassning till större byggrätter bedöms möjligt för fritidshusområden dfär VA-lösningar kan lösas gemensamt och utifrån en dimensionering som möjliggör året runt-bruk för familjens samtliga medlemmar. Genomförande av utökade byggrätter sker på fastighetsägarnas initiativ och beskostas genom utredning i varje särskilt fall för att belysa konsekvenserna."

Diarienr. SHB19/179

Status i planarbetet:

Detaljplanen var utställd på granskning under tiden 3 juni till 17 juni 2020.

 

Kontakta oss

Handläggare:

Sofia Buhrgard
Tfn växel 0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: