Meny

Tessinområdet - etapp 1

Det aktuella förslaget till ny detaljplan skapar förutsättningar för en levande stadsdel med en mix av bostäder och verksamheter. Planförslaget medger en varierad bebyggelse i form av bostäder, handel kontor samt parkeringshus. Byggnaderna får uppföras i högst fyra våningar.

Vi bedömer att det medför betydande miljöpåverkan om detaljplanen genomförs varför en miljökonsekvensbeskrivning, MKB har upprättats.

Diarienr. BTN13/104 

Status i planarbetet

Samråd pågick från 3 juni till 3 augusti 2014. Till höger i listan finns planhandlingarna såsom de såg under samrådet av planförslaget. 

Planärendet är just nu vilande.

Kontakta oss

Handläggare:

Sara Rangensjö
Tfn växel 0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: