Meny

Skolan 2, Oppeby- och Släbroskolans område

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny skola (inklusive fritidsverksamhet), ny förskola, idrottsanläggning och stadsbebyggelse i området.

Om planarbetet:

Kommunfastigheter fick 2018-08-28 planbesked för att kunna bygga en ny skola inklusive fritids, ny förskola, idrottshall och bollplan inom och i anslutning till Släbroskolans skolområde. Planläggningen av förskolan hanteras i en separat detaljplan, Del av Oppeby gård 1:1 m fl, som du kan hitta information om här (länk).

Skolan behöver utökas för att kunna rymma 600-700 elever. Av de befintliga skolbyggnaderna kan några komma att ingå i den nya skolan men flertalet ersätts troligen med nya lokaler.

I planuppdraget ingår även att utreda möjligheten att i området komplettera med ny stadsbebyggelse i form av lokaler och bostäder. Kompletteringen med ny stadsbebyggelse förutsätter att den utvecklingen inte är i konflikt med skolans och förskolans funktioner och ytkrav.

Som del av planarbetet ingår att möjliggöra för en framtida förlängning av Regeringsvägen fram till Katrineholmsvägen.

Diarienr. SHB20/156  (BTN 18/33)

Status i planarbetet:

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden tog beslut om planbesked 28 augusti 2018.

Kontakta oss

Handläggare:

Therese Lindgren
0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Handläggare:

Sara Rangensjö
0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: