Meny

Skolan 2, Oppeby- och Släbroskolans område

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny skola (inklusive fritidsverksamhet), ny förskola, idrottsanläggning och stadsbebyggelse i området.

Om planarbetet:

Kommunfastigheter fick 2018-08-28 planbesked om att utöka Oppeby- och Släbroskolans skolområde för att kunna bygga en ny skola inklusive fritids, ny förskola, idrottshall och bollplan på platsen. Skolan behöver utökas för att kunna rymma 600-700 elever och här behöver även planeras för en ny förskola för 150 barn. Av de befintliga skolbyggnaderna kan några komma att ingå i den nya skolan men flertalet ersätts troligen med nya lokaler.

I planuppdraget ingår även att utreda möjligheten att i området komplettera med ny stadsbebyggelse i form av lokaler och bostäder. Kompletteringen med ny stadsbebyggelse förutsätter att den utvecklingen inte är i konflikt med skolans och förskolans funktioner och ytkrav.

Som del av planarbetet ingår att möjliggöra för en framtida förlängning av Regeringsvägen fram till Katrineholmsvägen.

Diarienr. BTN 18/33

Status i planarbetet:

Kontakta oss

Handläggare:

Therese Lindgren
0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Handläggare:

Sara Rangensjö
0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: