Kv Gumsbacken

Skobes Bil Nord AB fick 2018-03-27 planbesked för ändring av detaljplan för kvarter Gumsbacken m fl, i stadsdelen Gumsbacken i Nyköpings tätort.

Om planarbetet:

En ändring av detaljplan används för att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den aktuell utan att göra en ny plan. Syftet med ändringen är att ta bort byggförbud på mark närmast Gumsbackevägen. 

Planarbetet strider inte mot den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta som pekar ut området som ett handelsområde. 

Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Diarienr. SHB19/42

Status i planarbetet:

Detaljplanen antogs av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 27 augusti 2019. 

Kontakta oss

Handläggare:

Sofia Buhrgard
Tfn växel 0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: