Meny

Asken 15 med flera

Syftet med detaljplanen är att möjligöra en omvandling av kvarteret Asken från verksamhetsområde till stad, med bostäder integrerat med verksamheter och service.

 

Om planarbetet:

Fransoo fastigheter AB ansökte 19 juni 2018 om planbesked för att omvandla markanvändning på fastigheten Asken 15 från industri till bostad.

Begäran överensstämmer med Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta som har med fastigheten i utvecklingsområdet Kungshagen-Fågelbo för omvandling till stad. Nyköpings kommun ser dock en svårighet i att pröva ändrad användning endast för Asken 15, eftersom det är svårt att få till en bra helhetslösning om inte hela kvarteret utreds och planläggs samtidigt.

Bygg- och tekniknämnden beslutade därför 25 september 2018 att planarbetet för hela kvarteret Asken ska påbörjas. 

Diarienr. BTN18/51

Status i planarbetet:

Nästa steg blir dialog med övriga fastighetsägare om möjligheten till ett samordnat planarbete.

 

 

Kontakta oss

Handläggare:

Sofia Buhrgard
0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: