Meny

Ana 11

Syftet med detaljplanen är att effektivisera utnyttjandet av befintlig byggnad genom att möjliggöra för ytterligare parkeringsmöjligheter i befintlig parkerings- och lageranläggning.

Om planarbetet:

Klövern Strand AB ansökte 19 maj 2020 om planbesked för att öka exploateringsgraden av parkering i befintlig parkerins- och lagerbyggnad på fastigheten Ana 11 i Spelhagen.

Den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort från 2013 beskriver att handel och centrumfunktioner bör säkerställas inom Spelhagen. Spelhagen är även utpekat som ett framtida utvecklingsområde för blandstad i den kommande översiktsplanen. Utvecklingen kommer kräva parkeringsytor som skulle kunna samordnas i detta parkeringshus i framtiden. Således finns det möjlighet att lösa ett långsiktigt parkeringsbehov för den framtida stadsdelen Spelhagen. Detta kräver att tydliga avtal med fastighetsägaren upprättas under planarbetet.

Diarienr. SHB 20/114

Status i planarbetet:

Inledande dialoger med fastighetsägaren pågåg.

Kontakta oss

Handläggare:

Victoria Alstäde
0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: