Meny

Trafik och miljö

Vår miljö påverkas av trafiken. Nyköpings kommun arbetar långsiktigt med att minska miljöbelastningen. Ett sätt är att öka förutsättningarna för att du ska välja miljöanpassade alternativ. I kommunen finns även regler för tomgångskörning.

Kommunen arbetar för att underlätta för fler att välja gång, cykel, kollektivtrafik och miljöbilar. Först när fler människor ställer bilen eller kör med miljövänligare fordon kan belastningen på miljön minska. 

Bussarna i stadstrafiken i Nyköping drivs från augusti av el.

Transportstrategin för Nyköpings tätort och Skavsta är ett verktyg för att skapa den hållbara staden med attraktiva och tillgängliga miljöer för alla. Vi arbetar till exempel med fyrstegsprincipen i all planering av infrastruktur och vi har prioriteringsordningen gång, cykel, kollektivtrafik och bil.

Läs mer om kommuens arbete för att erbjuda säkra, trygga och tillgängliga cykelvägar i och mellan tätorterna.

Tomgångskörning

I Nyköpings kommun är tomgångskörning för samtliga fordon tillåtet i max en minut. 

Undvik tomgångskörning så mycket som möjligt. Speciellt när bilen är kall, eftersom avgaserna är som giftigast då. Om du behöver skrapa frost på rutorna, gör det innan du startar bilen.

Undantag

Förbudet gäller inte:

  • Om trafiken gör att du måste stanna i till exempel en bilkö.
  • För fordon som måste hålla igång motorn för att driva en anläggning (annat än uppvärmning), till exempel sopbilar.

Om regeln inte följs

Om ett brott mot en-minutsregeln för tomgångskörning konstateras kan händelsen polisanmälas. Fällande dom kan ge böter eller fängelse upp till sex månader.

Kontakta oss

Kommunservice

Tekniska divisionen
0155-24 88 00 
tekniska.divisionen@nykoping.se 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter