Meny

Social sammanhållning

Social sammanhållning handlar om ett samhälle för alla. Ett samhälle där människor känner att de ingår i en gemenskap och har tillit och tilltro till varandra och till samhälls-institutioner, som kommunen.

Social sammanhållning är sedan 2016 ett prioriterat målområde för kommunen, vilket innebär att hela kommunen ska arbeta med detta.

Mål för social sammanhållning

Kommunens övergripande mål för social sammanhållning är:

  • Nyköpings kommun arbetar aktivt inom alla verksamheter med social sammanhållning.
  • Nyköping upplevs som en trygg kommun och strävar efter en god folkhälsa.
  • Nyköping erbjuder ett rikt kultur- och fritidsliv, där alla kan vara delaktiga i samhälls- och kulturlivet oavsett ålder, kön, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och religion.
  • Det är möjligt för personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar att röra sig i samhället på samma villkor som andra.
  • Att kunna påverka den vardag man är en del av som brukare eller anhörig är självklart. I förskola, skola och äldrevård är upplevelsen att man kan påverka sin vardag.
  • En ny policy för social sammanhållning är under arbete.

Hur jobbar vi med social sammanhållning?

Kommunen arbetar med social sammanhållning exempelvis genom Nyköpings högstadium, matchning av språkvänner och att tillhandahålla tidsbestämda anställningar, praktik, arbetsträning och sysselsättning via Arbetsmarknadsenheten.

Strategi för integration och social sammanhållning.

Sammanfattning av uppföljning av strategi för integration och social sammanhållning.

Samtalsfestivalen Forum för Integration och Social sammanhållning arrangerade kommunen tillsammans med länsstyrelsen i två år. Tongivande talare och opinionsbildare diskuterar inför publik vår tids stora frågor kopplade till integration och social sammanhållning. Valåret 2018 gjordes ett uppehåll, men tanken är att Forum ska fortsätta.

Läs mer om Forum Nyköping.

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter