Meny

Koldioxidbudget för Nyköping

Vi som bor, lever och verkar i Nyköpings kommun måste minska våra gemensamma utsläpp av koldioxid med 17 procent årligen fram till år 2045. Det visar kommunens koldioxidbudget.

Nyköpings kommun har med hjälp av Uppsala universitet tagit fram en så kallad koldioxidbudget (fungerar bäst i webbläsaren Crome).

Den visar hur utsläppen från Nyköping som geografiskt område ser ut idag och hur mycket som kan släppas ut totalt fram till 2045, för att Nyköping ska bidra till att nå målet om en ökad medeltemperatur om max 2°C, helst 1,5 °C, enligt Parisavtalet.

Utsläpp av koldioxid måste minska

Alla som bor, lever och verkar på vår planet ger upphov till utsläpp i atmosfären som påverkar klimatet. Utsläppen mäts i mängd koldioxid (CO2).

Internationellt är målet att utsläppen av koldioxid måste minska ner till noll för att vi ska förhindra en uppvärmning av jordens klimat som överstiger 2°C.

17 procent måste utsläppen minska med, årligen

Totalt är Nyköpings koldioxidbudget på 1 189 180 ton CO2 från 2021 - det är alltså allt vi kan släppa ut fram till år 2040.

Idag släpper vi ut drygt 234 000 ton koldioxid per år och fortsätter vi i den takten är budgeten slut inom 5 år.

I genomsnitt betyder det att vi måste minska våra utsläpp med 17 procent årligen. Den allra största delen av våra utsläpp orsakas av inrikes transporter, främst privatbilism och transporter av varor.

bild på ett diagram

Bilden visar hur utsläppen är fördelade i Nyköping: personbilar 28%, utrikesflyg 11%, industri 2%, El- och fjärrvärme 0,3%, övriga inrikestransporter 27%, arbetsmaskiner 8%, Produktanvändning 1%, utrikes sjöfart 20%, egen uppvärmning 2%, jordbruk 0,6%

Konsumtionen är inte medräknad

Koldioxidbudgeten inkluderar inte våra utsläpp baserade på konsumtion. Det beror på att det är komplext att följa utsläpp genom hela produktionskedjan.

Om vi tar med dem så är de totala utsläppen som vi i Nyköpings kommun genererar mycket högre, då vi vet att Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 8 ton koldioxid per år och per person. En långsiktigt hållbar nivå är 1 ton koldioxid per år per person.

Vad gör kommunen för att minska utsläppen?

Koldioxidbudgeten ger oss en riktning för både hur mycket vi måste minska våra utsläpp och vad vi ska fokusera på; som kommun, som företag och som medborgare.

Kommunen arbetar för att energianvändningen i Nyköping ska vara effektiv och helt fossilfri samt att utsläppen från transporter ska minska genom att fler resor sker med cykel och kollektivtrafik.

Vi arbetar också för att fordonsflottan i vår kommun blir fossilfri. Kommunen gör också olika insatser för att inspirera privatpersoner och företag till hur de kan minska sina utsläpp.

Koldioxidbudgeten fungerar bäst i webbläsaren Chrome. 

Se koldioxidbudgeten

Koldioxidbudgeten i PDF-form

Så kan du minska dina utsläpp

Vill du mäta din egen klimatpåverkan och se hur du kan bidra, testa något av dessa verktyg:

Information om hur du minskar dina utsläpp på Naturvårdsverkets webbplats

För råd hur din bostad och dina resor kan bli mer energieffektiva och klimatsmarta, kontakta Energi- och klimatrådgivningen, det är helt kostnadsfritt. 

Tips om hur du kan konsumera mer hållbart

Kontakta oss

Miljöstrateg

Maria Brantö
maria.branto@nykoping.se
0155-24 78 60

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter