Meny

Earth Hour 2021 – Stoppa klimatkrisen och bevara den biologiska mångfalden

Lördagen den 27 mars uppmärksammas Earth Hour över hela världen. En miljömanifestation som innebär att lampor släcks mellan klockan 20:30 och 21:30. Nyköpings kommun har deltagit flera år genom att släcka ner byggnader som Stadshuset, Vattentornet och Rosvalla.

Årets tema är Stoppa klimatkrisen och bevara den biologiska mångfalden. 

Kommunens arbete för ett hållbart samhälle

Kommunens verksamheter arbetar med Grön omställning för en hållbar utveckling. Kommunen har gjort flera insatser bland annat har blommande ett-åriga blomsterängar anlagts vid södra infarten Gumsbacken, Ekensberg/Lenningsväg och vid ån vid Krikonbacken i syfte att gynna biologisk mångfald.

Nyköpings kommun har också tagit fram en koldioxidbudget som kartlägger utsläppen av koldioxid i kommunen som geografiskt område. Det hjälper kommunen att införa åtgärder för en hållbar utveckling. Samtidigt pågår det ett projekt för att minska matsvinnet i skolor och på äldreboenden, samt en förstudie om att implementera återbruk i stadsdelen Öster.

-Som kommun är det viktigt att vi är en bidragande part i att skapa engagemang och att uppmuntra allmänheten och företag att agera i dessa viktiga frågor. Vi behöver alla hjälpas åt att bidra till en hållbar omställning, säger Maria Brantö, miljöstrateg på Nyköpings kommun.

Mer information om årets tema för Earth Hour

Med en minskad biologisk mångfald blir ekosystemen känsligare för störningar. Exempel på ekosystemtjänster naturen bjuder oss på:

  • Våtmarker: skapar gynnsamma fortplantningsmiljöer för vattenlevande och landlevande arter, viktiga punkter för flyttfåglar, vattenrenande funktion och har utjämnande effekt på översvämningar.
  • Skogar: en variation av trädarter och träd av olika ålder klarar torka bättre, minskar risken för skogsbränder och är en stor artrikedom.
  • Träd: har en viktig roll som koldioxidlagrare.
  • Nyckelarter: vissa arter har stor betydelse för en artrik natur. Exempelvis tillgodoser ekar en gynnsam miljö för mer än tusen arter, vilda bin pollinerar många blomväxter, fåglar och andra landlevande arter fyller en viktig funktion som fröspridare när frön sprids med djurens avföring.
  • Grönområden och gräsbevuxna marker: absorberar nederbörd vid häftiga skyfall och minskar därmed konsekvenser av översvämningar. Blommande ängar i stadsmiljö bidrar till ökad tillgång av föda för pollinerande bin samt minskad användning av fossila bränslen då gräsmattor klipps mer sällan.

Så kan du vara med och göra skillnad

Tips på små och stora förändringar i vardagen som gör skillnad för miljö och klimat: Förändringar - Världsnaturfonden WWF

På Världsnaturfondens webbsida finns Earth Hour - Världsnaturfonden WWF så att du kan engagera dig eller bara lära dig mer om deras arbete.

För dig som jobbar inom skolan

Vill ni ta upp frågan om klimat och biologisk mångfald på några enstaka lektioner med hjälp av WWFs material? Eller vill ni göra ett längre projektarbete där eleverna får en djupare förståelse för hur klimatet och biologisk mångfald hänger ihop? WWF erbjuder tre nivåer av engagemang på årets arbete med Earth Hour. Läs mer på deras webbplats. 

Earth Hour startade 2007

Earth Hour startade för drygt tio år sedan, som en enkel symbolhandling för klimatet. Då var manifestationen liten, men med åren har den vuxit och nu engagerar den varje år hundratals miljoner människor i allt fler länder.

 

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: