Meny

Earth hour

Earth Hour uppmärksammas över hela världen lördag 28 mars 2020. Årets tema är: ”Släck – och höj din röst för planeten.” 

Mässan i Stadshuset den 28 mars är inställd

Beslut om att ställa in hållbarhetsmässan i stadshuset togs idag 19 mars.

Evenemanget med att släcka ned klockan 20.30 - 21.30 fortsätter enligt plan. Du är varmt välkommen att delta! Släck - och höj din röst för planeten!

//

De utökade aktiviteterna kring Earth Hour 2020 är en del av kommunens långsiktiga arbete med hållbar utveckling, Agenda 2030. Att ha gått från en enkel symbolhandling för klimatet där alla lampor släcks under en timme sista lördagen i mars; Earth Hour, presenteras det i år flera aktiviteter:

Aktiviteter kring Earth Hour 2020

  • Evenmangen är inställda!Nyköpingsguiden finns ett evenemang där alla kan gå in och lägga in aktiviteter kopplade till Earth Hour lördag 28 mars. Bland annat arrangerar Naturskyddsföreningen en klädbytardag på Sörmlands museum och Alla Helgona kyrka bjuder in till konsert med ungdomskören Cantemus.
  • Redan fredag 27 mars kommer Nyköpings förskolor och skolor att uppmärksamma Earth Hour genom det serveras en klimatsmart lunch. Kommunens kostorganisation, Måltidsservice, ger också tips på hur man kan äta mer klimatsmart via affischer på förskolorna och skolorna.
  • Mässan i Stadshuset är inställd! lördag 28 mars är öppen för allmänhet och företagare mellan klockan 15.00 – 19.00. På mässan finns utställare som kommer att ge handfasta råd till både privatpersoner och företagare om vad man kan göra för att leva mer hållbart och ha ett mer klimatsmart företag. Interna utställare är Måltidsservice, Nyföretagarcentrum och Samhällsbyggnad. Externa utställare är bland annat Almi, Region Sörmland och Nobina, One more time och Naturskyddsföreningen.
  • På kvällen är det nedsläckning - klockan 20.30 – 21.30 släcks Stadshuset, Östra skolan, Rosvalla, Rådhuset och Vattentornet ned. Släck du med - och höj din röst för planeten!

Så kan du vara med

Redan nu: fundera över din livsstil och vad du kan göra för att hjälpa till att öka biologisk mångfald och minska klimatutsläpp. Hitta inspiration på WWF:s webbplats där det bland annat finns flera tips på hur man kan vara klimatsmart i vardagen.

För dig som jobbar inom skolan

Vill ni ta upp frågan om klimat och biologisk mångfald på några enstaka lektioner med hjälp av WWFs material? Eller vill ni göra ett längre projektarbete där eleverna får en djupare förståelse för hur klimatet och biologisk mångfald hänger ihop? WWF erbjuder tre nivåer av engagemang på årets arbete med Earth Hour. Läs mer på deras webbplats. 

Earth Hour startade 2007

Earth Hour startade för drygt tio år sedan, som en enkel symbolhandling för klimatet. Då var manifestationen liten, men med åren har den vuxit och nu engagerar den varje år hundratals miljoner människor i allt fler länder. Förra året deltog 188 länder och territorier! 

Nyköpings kommun har deltagit flera år genom nedsläckning av byggnader så som Stadshuset, Vattentornet och Rosvalla. Kommunen tar i år ett större grepp kring hållbarhetsfrågan och serverar klimatsmart mat i förskola och skola fredag 27 mars samt arrangerar en mässa i Stadshuset för allmänhet och företag. Mässan syftar till att ge tips och skapa engagemang kring hållbarhet och klimat- och miljöfrågor.

Kommunens arbete för ett hållbart samhälle

Nyköpings kommun jobbar utifrån de globala målen i Agenda 2030. Det är en succesiv omställning för en kommun att förändra verksamheter och arbetssätt för att gå mot ett mer hållbart samhälle. Ett arbete med att samla ihop kommunens interna arbete kring dessa frågor påbörjades hösten 2019 när en ny miljöstrateg kom på plats och exempel finns presenterade på webbsidan Agenda 2030.

Under hösten 2019 samlades även synpunkter kring kommunens miljö- och hållbarhetsarbete in från näringsliv och intresseföreningar. Kartläggningarna kring kommunens arbete i klimat, miljö- och hållbarhetsfrågor och vilka förväntade resultat och effekter de kan ge fortsätter. Arbetet har utmynnat i en satsning att skapa en röd tråd som kan kommuniceras och uppmuntra till eget engagemang för både allmänhet som företagare. Aktiviteterna kring Earth Hour - nedsläckning, mässan och evenemanget i Nyköpingsguiden är viktiga delar i detta arbete.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: