Labro ängar

Naturreservatet Labro ängar ligger intill Nyköpings tätort, mellan bostadsområdet Bryngelstorp och Sjösafjärden. Här finns stigar och informationstavlor. Det är lätt att gå här, men området är inte handikappsanpassat.

labro.jpg

Kartor med mera hittar du längre ned på sidan. 

Beskrivning av området

Reservatet bildades 2003, total areal: 152.9 ha. Labro är ett småkuperat landskap med öppna ängs- och betesmarker, före detta åkrar och mindre höjder med träd och buskar. Labro har legat som en arrendegård under Sjösa.

I dag slås och betas området till största delen. Växter och djur som är knutna till att markerna nyttjas för bete och slåtter kan ses här; till exempel fältgentiana, smörbollar, majviva, kattfot, tofsvipa, rödbena och gulärla. För besökaren finns här stigar och informationstavlor.  

Syfte

Labro ängar är ett kommunalt naturreservat och det första kommunala naturreservatet i Nyköping. Det är ett område där friluftslivet och upplevelsen av ängarna prioriteras högt. Det är tillåtet att cykla vid Labro ängar. 

Reservatsföreskrifter

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • tälta
  • elda
  • medvetet störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp och utbildnings- och forskningsändamål
  • fånga och insamla ryggradslösa djur, med undantag för utbildnings- och forskningsändamål
  • medföra okopplad hund eller annat husdjur med undantag för eftersök
  • uppsätta tavla, plakat, affish, skylt eller göra inskrift.

Parkeringskarta hittar du här. 

Kontakta oss

Mark- och exploateringsenheten

E-post: mex@nykoping.se

Telefon Kundservice: 0155-24 80 80

Telefontid: Vardagar kl. 09.00-16.00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter