Meny

Skyddad natur

I Nyköpings kommun finns 47 naturreservat och ett Naturum. Av de 47 naturreservaten är 43 statliga och 5 kommunala. 

De kommunala naturreservaten ligger nära tätorten Nyköping.

Både Länsstyrelsen och kommunen kan instifta naturreservat. Det är samma skydd men med olika tillsyn och förvaltning.

Vilka föreskrifter som gäller i ett naturreservat kan man läsa om vid reservatsentréer på informationstavlor eller här nedan.

Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om andra former av naturskydd. 

Alla Sveriges naturreservat och andra skyddade områden hittar du via kartverktyget för skyddad natur. 

Alla naturreservat i Nyköpings kommun hittar du i Nyköpingsguiden.

Kommunala naturreservat 

Hållet Marieberg Stenbro 

Labro ängar

Janstorpsskogen

Ryssbergen

Strandstuviken

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten

0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kommunekologer

Stefan Andersson
Elin Hultman

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter