Pågående markarbeten

Här hittar du några av de större markarbeten som just nu pågår runt om i vår kommun. Det kan vara röjning av skog eller andra markarbeten som görs för underhåll eller av estetiska skäl. 

Just nu pågår inga större projekt med att röja skog.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Mark- och exploateringsenheten

0155-24 82 30 
samhallsbyggnad@nykoping.se

Markförvaltare

Sven-Olof Gustafsson 
Hans Welff

Kontaktformulär