Pågående markarbeten

Här hittar du några av de större markarbeten som just nu pågår runt om i vår kommun. Det kan vara röjning av skog eller andra markarbeten som görs för underhåll eller av estetiska skäl. 

Skog avverkas i Tängsta

Kommunen planerar nu för exploatering av området Tängsta i Stigtomta och genomför nu förberedande arbeten för att ge plats för villatomter, radhus samt lägenheter för gruppboende. 

På kartskissen framgår utsträckningen av det kommande kvarteret. För att skapa utrymmer för villatomterna, som gränsar mot det blivande naturreservatet ”Tängstaskogen”, avverkas en del skog. Ädla lövträd och andra värdefulla träd sparas där det är möjligt. Det tas också hänsyn till den bäck som rinner igenom området.

Tängsta.png

Kontakt:

Markförvaltare (skog)
Hans Welff 0155-24 89 30
Sven-Olof Gustafsson 0155-45 70 78
mex@nykoping.se

Projektledare
Katarina Hinrichsen 0155-24 83 65
mex@nykoping.se

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Mark- och exploateringsenheten

0155-24 82 30 
samhallsbyggnad@nykoping.se

Markförvaltare

Sven-Olof Gustafsson 
Hans Welff

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter