Meny

Pågående markarbeten

Här hittar du några av de större markarbeten som just nu pågår runt om i vår kommun. Det kan vara röjning av skog eller andra markarbeten som görs för underhåll eller av estetiska skäl. 

Åtgärder i augusti/september 2019 – Barkborreskadad skog

I den svenska skogen finns normalt en balans mellan bland annat insekter som lever i ved och den växande skogen. Extrem torka gör att träden blir stressade. Stressade barrträd utsöndrar feromoner, ett ämne vedlevande insekter attraheras av. De känner av att trädets normala motståndskraft är försvagat och ser sin chans att, framgångsrikt, nyttja trädet som yngelkammare.

Sommaren 2018 var, som alla känner till, både varm och mycket torr. Därför har framför allt granskogar i stora delar av södra Sverige drabbats av barkborreangrepp som i allt väsentligt är orsakade av att granarna blivit försvagade av torkan.

Som skogsägare är man skyldig att, i möjligaste mån, försöka minska angreppens omfattning genom att gallra bort ”infekterade” träd. Görs inget riskerar granarna att dö och angreppen sprider sig till frisk skog osv. När virket är avverkat körs stockarna, som är fulla med insekter under barken, bort till ett sågverk som gör brädor och plank och på så sätt minskar trycket från barkborrepopulationen.

Nyköpings kommun är inget undantag. Därför har gallring av skada skog påbörjats och kommer pågå de närmaste veckorna under augusti/september. 

barkborre_Arnö.png

I bilden ovanför ser du exempel på objekt där skadad skog kommer att gallras i syfte att eliminera granbarkborrepopulationerna. Gallring kommer även att ske på andra håll inom det kommunala skogsinnehavet.

Kontakt:

Markförvaltare (skog)
Hans Welff
0155 24 89 30
mex@nykoping.se

eller

Anders Jönsson
0155 45 70 78
mex@nykoping.se

 

-----------------------------

Skog avverkas i Tängsta

Kommunen planerar nu för exploatering av området Tängsta i Stigtomta och genomför nu förberedande arbeten för att ge plats för villatomter, radhus samt lägenheter för gruppboende. 

På kartskissen framgår utsträckningen av det kommande kvarteret. För att skapa utrymmer för villatomterna, som gränsar mot det blivande naturreservatet ”Tängstaskogen”, avverkas en del skog. Ädla lövträd och andra värdefulla träd sparas där det är möjligt. Det tas också hänsyn till den bäck som rinner igenom området.

Tängsta.png

Kontakt:

Markförvaltare (skog)
Hans Welff
0155-24 89 30
mex@nykoping.se

Anders Jönsson
0155 45 70 78
mex@nykoping.se

Projektledare
Katarina Hinrichsen 
0155 24 83 65
mex@nykoping.se

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad
Mark- och exploateringsenheten
0155 24 82 30
MEX@nykoping.se

Markförvaltare
Hans Welff
0155 24 89 30

Anders Jönsson
0155 45 70 78

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter