Meny

Pågående förbättrings- och röjningsarbeten

Här hittar du information om några av de röjnings- och förbättringsåtgärder som görs i kommunens markområden. Det kan till exempel handla om att göra en stig mer tillgänglig eller för att göra det lättare för ljuset att nå stora ekar. 

Det pågår ett ständigt arbete med att ta hand om kommunens olika typer av marker. Här hittar du exempel om vad som pågår. 

Läs mer om hur du kan uppleva naturen i vår kommun.

Brandholmspassagen görs mer tillgänglig

Är du en av alla de Nyköpingsbor som promenerar längs med vattnet mellan Brandholmen och reningsverket? Nu är det enklare att gå längs med stigen. Sly har röjts och stigarna har fått ny beläggning under senhösten 2020. Skyltar har satts upp i området.

Brandholmspassagen

Inom det södra området har en mindre gallring utförts i syfte att öppna upp, släppa in ljus och öka sikten i området. Förbättrad sikt upplevs som en trygghetsfaktor. På en del platser har det byggts bra överfarter.

Den övergripande tanken är att framöver knyta samman området med Labro ängar.

Karta som visar stigarna

De befintliga gångstråken i området (se den gul-sträckade linjen i kartan här nedanför) förstärks i syfte att öka tillgängligheten för friluftslivet. 

karta_brandholmen.png

 

Kontakta oss

Anders Jönsson
Markförvaltare
0155-24 82 30
mex@nykoping.se

David Lundevall
Markförvaltare
0155-24 82 30
mex@nykoping.se

Hans Welff
Markförvaltare
0155-24 82 30
mex@nykoping.se

Jonas Lindeberg
Markförvaltare
0155-24 82 30
jonas.lindeberg@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: