Meny

Pågående förbättrings- och röjningsarbeten

Här hittar du information om några av de röjnings- och förbättringsåtgärder som görs i kommunens markområden. Det kan till exempel handla om att göra en stig mer tillgänglig eller för att göra det lättare för ljuset att nå stora ekar. 

Det pågår ett ständigt arbete med att ta hand om kommunens olika typer av marker. Här hittar du exempel om vad som pågår. 

Läs mer om hur du kan uppleva naturen i vår kommun.

Brandholmspassagen görs mer tillgänglig

Är du en av alla de Nyköpingsbor som promenerar längs med vattnet mellan Brandholmen och reningsverket? Nu kommer det bli enklare att gå längs med stigen. Sly röjs och stigar får ny beläggning under senhösten 2020. Skyltar har satts upp i området.

Tidplan 

grusväg_brandholmen.jpg

Under vecka 47 – vecka 52 2020 pågår en del arbete såsom slyröjning och grusning av stigar.

Inom det södra området utförs en mindre gallring i syfte att öppna upp, släppa in ljus och öka sikten i området. Förbättrad sikt upplevs som en trygghetsfaktor. På en del platser byggs bra överfarter.

Med anledning av arbetena som utförs kan vissa partier behöva stängas under kortare tider på grund av säkerhetsskäl. 

Den övergripande tanken är att framöver knyta samman området med promenadstråket längs med stadsfjärden in mot hamnen.

 

Karta som visar stigarna

De befintliga gångstråken i området (se den gul-sträckade linjen i kartan här nedanför) förstärks i syfte att öka tillgängligheten för friluftslivet. 

karta_brandholmen.png

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: