Meny

Energiplan

Klimat- och energistrategi 2016-2020 visar vägen hur Nyköping ska utnyttja energin smartare och på så sätt bidra till en hållbar utveckling.

Klimat- och energismarta medarbetare och invånare är en av inriktningarna i Nyköpings nya klimat- och energistrategi.

Även omställning från fossila drivmedel till förnyelsebara och effektiv användning av energi och mer förnybar energi är inriktningar för den kommunala organisationen i den nya klimat- och energistrategin. Dokument kopplade till klimat- och energistrategin finns längst ner på sidan.

Målen i strategin visar hur vi alla ska bidra till att uppnå Parisavtalet om minskad klimatpåverkan.

 

 

Kontakta oss

Kommunledningskansliet

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter