Vattenledning vid Svanvägen renoveras

Vattenledningen vid Svanvägen är gammal och behöver renoveras. Måndagen den 8 augusti börjar arbetet mellan Ejdervägen och Idrottsvägen. Hela arbetet beräknas vara klart till december 2022. 

 

Måndagen den 8 augusti börjar arbetet med att renovera vattenledningen längs Svanvägen, mellan Ejdervägen och Idrottsvägen. Under vecka 32 påbörjar Nyköping vatten schakt- och renoveringsarbetena. Hela arbetet beräknas vara klart till december 2022.

Tillfällig vattenledning över tomten

Alla serviser kommer att bytas från huvudledningarna fram till förbindelsepunkten i fastigheternas tomtgräns. Därför kommer Nyköpings kommun och entreprenör Svatec att behöva gräva vid varje hus anslutning för att tillgodose vattentillförseln. Tillfälligt vatten kommer också att dras över tomterna.

Tillfälliga avstängningar av vattnet – bokning av tid

Vid vissa tillfällen kommer vattnet att behövas stängas av under en kort tid. Berörda hushåll kommer då att informeras via brev i brevlådan för att bestämma tid med rörmokare.

Risk för missfärgat vatten

Under arbetet kan missfärgat vatten uppstå. Det är inte farligt, men undvik att tvätta vittvätt och spola en stund tills missfärgningen upphör. Kontakta oss om vattnet fortfarande är missfärgat efter en stunds spolning.

Begränsad framkomlighet

Arbetena innebär att framkomligheten för trafiken blir begränsad. Men alla kommer att komma fram till sina fastigheter.

Kontakta oss

Kommunservice, Tekniska divisionen

Växeltefon: 0155-24 88 00
Öppettider: månd-tors 07:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00
Fredag 07:00-12:00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny