Vägporten - kontorslokaler

Fastigheten på Östra Rundgatan 11-13, i kvarteret Vägporten, byggs om till moderna kontorslokaler för delar av kommunens division Social omsorg och division Utbildning. Renoveringen och ombyggnationen ska vara klar i slutet av 2022.

Huset som är från 70-talet genomgår en totalrenovering. Ventilation och fönster har bytts ut och värmesystemet har bytts från el till bergvärme. Kontorslokalerna renoveras med nya ytskikt och nya toaletter. Cirka 400 kommunmedarbetare ska ha sin arbetsplats i Vägporten. 

Genom att samlokalisera verksamheter inom Social omsorg, som idag sitter utspridda i olika lokaler i centrala Nyköping, till ett gemensamt geografiskt ställe får verksamheterna samordningsvinster både inom och mellan divisionerna. Det ger även vinster för medborgarna, det blir enklare när de kan få hjälp med sina ärenden på ett och samma ställe.

Med en samlokalisering kan kommunen också få ned verksamheternas totala kostnader för externa lokalhyror.

I fastigheten finns även sedan tidigare Nyköpings Enskilda gymnasiums matsal.

Kontakta oss

Projektledare

Pasi Rönkkö
pasi.ronkko@nykoping.se
0155-24 80 00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny