Renovering och sanering av Slottsvakten

Nu renoverar och sanerar Nyköpings kommun marken vid och i gamla konstmuseet, Slottsvakten 3. Samtidigt bevaras och rustas den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden för framtiden. 

Renoveringen och saneringen av Slottsvakten 3 och ytorna ned mot ån (Väster 1:1) började i september 2018. Allt ska vara klart under 2019. Marken runt och i delar av byggnaden är förorenad efter gasverket som låg på platsen fram till 1910. De ämnen som finns kvar i marken efter det gamla gasverket är bland annat bly, kreosot och PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten).

Attraktiv byggnad renoveras

Byggnaden ligger i ett mycket attraktiv läge och är kulturhistorisk intressant. Under sommaren 2018 har kommunen inventerat och kartlagt förutsättningarna för renoveringen. Byggnaden kommer att få:

  • nya ytskikt
  • renoverad fasad
  • ny ventilation 
  •  ny el och nytt brandlarm 
  • De gamla särdragen bevaras så mycket som möjligt. I vestibulen bevaras bland annat de gamla stenplattorna.

Vallgatan och Fiskbron avstängda

Området som saneras är avstängt. Och Fiskbron är avstängd för renovering.
Det innebär att det inte är någon genomfart från Brunnsgatan via Vallgatan ut på Kungsgatan och tvärtom. Parkeringen närmast Korsbron och ån är avstängd. Här inväntas besked från tillsynsmyndigheterna för att fortsätta arbetet. 

Fiskbron, bryggan nere vid ån på Slottsidan, måste renoveras. Den är avstäng under tiden. Det är träöverbyggnaden som ska bytas ut (för att sen återställas likt tidigare) och stenmuren under måste förstärkas. Organisationer och grannar som kan ha värdefulla synpunkter på arbetet har fått brev om arbetena. 

Säker sanering

Saneringen utförs av företaget Svevia och miljökontrollen av Ramböll som har stor erfarenhet av liknande arbeten. Området som saneras kommer att hägnas in och förorenad jord forslas bort för hantering på ett säkert sätt. Den utvändiga saneringen beräknas vara klar till under 2019 och finansieras av Naturvårdsverket.

Den invändiga saneringen beräknas vara klar under sommaren 2019 och renoveringen därefter. De finansieras av Nyköpings kommun. 

Mätningar och inventeringar

Flera utredningar av marföroreningar har gjorts under åren. De senaste beställda av Nyköpings kommun gjordes 2010 och kompletterades 2012, en så kallad huvudstudie. Inför saneringen och renoveringen gjordes kompletterande mätningar sommaren 2018. De ämnen som finns kvar i marken efter det gamla gasverket är bland annat bly, kreosot och PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten). 

Ny hyresgäst

Den 27 mars 2019 presenterade Nyköpings kommun den nya hyresgästen som ska använda byggnaden. Det är entreprenörerna Jonas Kandefelt och Sasse Sahand Sepehrazar som ska driva ett mikrobryggeri av öl - Nyköping Brewing. Läs mer i nyheten här.

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2, 
611 45 Nyköping 

Öppettider: mån-fre kl. 7-16
Lunchstängt kl 12-13

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: