Vattenledning renoveras vid Stationsvägen, Tystberga

Med start den 1 mars 2023 börjar vi renovera dricksvattenledningen vid Stationsvägen i Tystberga. Arbetet beräknas vara klart i slutet av april.

Nyköping vatten lägger en ny dricksvattenledning på en sträcka om cirka 160 meter. Det är entreprenör B&B som utför arbetet under vecka 12. Sedan kopplar Nyköping vatten in abonnenter på den nya ledningen.

Tillfälliga avstängningar av vattnet

När vi kopplar in hushållen på den nya ledningen behöver vi stänga av vattnet en kortare tid. Hushållen informeras då genom dörrknackning eller informationsbrev i brevlådan.

Öppna sidomeny