Meny
Kvinna och häst

Nyköpings ridsportanläggning

Underrubrik saknas

3D-film över anläggningen 

Obs: filmen visar en ungefärlig skiss av hur det kan komma att se ut! 

Aktuellt inom projektet: 

  • Upphandlingen inför byggnationen är avslutad och anbudsutvärdering pågår. 
  • Därefter krävs ett beslut i Kommunstyrelsen för att godkänna genomförandet. 
  • Beräknad byggstart: december 2019 eller januari 2020. Tidplanen är preliminär. 
  • Utanför uppdraget för projektet tillkommer också att se till driften av ridskolan. Ett parallellt arbete med detta pågår och drivs av Nyköpings Arenor och Kultur- och fritidsnämnden.

Stor ridsportanläggning på tillgänglig plats

Den exakta platsen för ridanläggningen inom området är beslutad, platsen kallas Nyäng. Namnet Nyäng härstammar från den boplats som en gång fanns i området.

Kommunen har tidigare undersökt flera tänkbara placeringar som uppfyller de behov som finns hos en stor ridsportanläggning och som också möter kraven på tillgänglighet. Kommunen äger marken vid Nyäng, det finns kommunalt VA förberett liksom fiber och fjärrvärme. Platsen ligger nära allmän väg, cirka 300 meter från en busshållsplats och vid gång- och cykelväg. Med bara cirka 2,5 km från motorvägen mot Oxelösund blir anläggningen mer åtkomlig för besökare utifrån vid större ridtävlingar och evenemang.

Platsen för ridanläggningen

Projektstatus

Bakgrund

I november 2016 startade en utredning med syfte att ta reda på var det är lämpligt att ha en ridsportanläggning i Nyköpings kommun. Med den färdiga utredningen som grund beslutade Kommunstyrelsen (KS) den 12 juni, 2017 att gå vidare med området Flättna vid Arnö.

På uppdrag av KS har Tekniska divisionen under hösten 2017 gjort en förprojektering i Flättna. En mer exakt lokalisering och utforming av ridsportanläggningen togs fram. I uppdraget ingick även att göra en kostnadskalkyl för anläggningen.

På uppdrag av KS har Kultur- och fritidsnämnden under hösten 2017 arbetat med att ta fram underlag för verksamhetens innehåll och omfattning. Inriktningen är en ridsportanläggning som ska vara tillgänglig och öppen för alla grupper.

Mia Lundqvist från Svalsta byggkonsult AB deltar i projektgruppen som rådgivare och expertkonsult. Mia har många års erfarenhet av ridsportanläggningar. Hon har nyligen arbetat med Linköpings kommuns nya ridsportanläggning Smedstad och det nybyggda Lasätters Ridhus utanför Nyköping.

Förprojekteringen och förslag om fortsatt projektering bifölls på Kommunstyrelsen den 29 januari 2018. Platsen för anläggningen blir vid Flättnaleden på Arnö.

Kontakta oss

Projektledare

Pasi Rönkkö

0155-24 88 00

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: