Meny
Kvinna och häst

Nyköpings ridsportanläggning

På den här sidan kan du följa arbetet med att skapa en ridsportanläggning i Nyäng, i närheten av Flättnaleden. 

3D-film över anläggningen 

Obs: filmen visar en ungefärlig skiss av hur det kan komma att se ut! 

Aktuellt inom projektet: 

  • Upphandlingen inför byggnationen är avslutad och tilldelning har skett.
  • 4 november tas beslut i Kommunstyrelsen för att godkänna genomförandet. Läs mer i nyheten. 
  • Beräknad byggstart: januari 2020. Tidplanen är preliminär. 
  • Utanför uppdraget för projektet tillkommer också att se till driften av ridskolan. Ett parallellt arbete med detta pågår och drivs av Nyköpings Arenor och Kultur- och fritidsnämnden. 

Stor ridsportanläggning på tillgänglig plats

Platsen för ridanläggningen är Nyäng. Namnet Nyäng härstammar från den boplats som en gång fanns i området.

Kommunen har tidigare undersökt flera tänkbara placeringar som uppfyller de behov som finns hos en stor ridsportanläggning och som också möter kraven på tillgänglighet. Kommunen äger marken vid Nyäng, det finns kommunalt VA förberett liksom fiber och fjärrvärme. Platsen ligger nära allmän väg, cirka 300 meter från en busshållsplats och vid gång- och cykelväg. Med bara cirka 2,5 km från motorvägen mot Oxelösund blir anläggningen mer åtkomlig för besökare utifrån vid större ridtävlingar och evenemang.

Platsen för ridanläggningen

Projektstatus

Bakgrund

Våren 2016 gick Nyköpings Ridsällskap i konkurs, all ridskoleverksamhet som bedrivits på Bullersta lades därmed ned. Då det är viktigt att det finns barn- och ungdomsverksamhet inom ridsport i kommunen startade senare samma år en utredning med syfte att ta reda på var det är lämpligt att ha en ridsportanläggning i Nyköping. Med den färdiga utredningen som grund beslutade Kommunstyrelsen (KS) den 12 juni, 2017 att gå vidare med området Flättna vid Arnö.

På uppdrag av KS har Tekniska divisionen under hösten 2017 gjort en förprojektering i Flättna. En mer exakt lokalisering och utforming av ridsportanläggningen togs fram. I uppdraget ingick även att göra en kostnadskalkyl för anläggningen.

På uppdrag av KS har Kultur- och fritidsnämnden under hösten 2017 arbetat med att ta fram underlag för verksamhetens innehåll och omfattning. Inriktningen är en ridsportanläggning som ska vara tillgänglig och öppen för alla grupper.

Förprojekteringen och förslag om fortsatt projektering bifölls på Kommunstyrelsen den 29 januari 2018. Platsen för anläggningen blir vid Flättnaleden på Arnö.

Politiska beslut och uppdrag

Kommunstyrelsen 12 juni 2017- Beslut att gå vidare med förprojektering vid Flättna. 

Kommunstyrelsen 29 januari 2018 - beslut att projektera och upphandla ny ridsportanläggning på den specifika platsen Nyäng, Arnö i Nyköping. 

Kontakta oss

Projektledare

Pasi Rönkkö

0155-24 88 00

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: