Meny

Ridsportanläggning

På den här sidan kan du läsa om ridsportanläggningen som byggs vid Nyäng, i närheten av Flättnaleden.

3D-film över anläggningen 

Obs: filmen visar en ungefärlig skiss av hur det kan komma att se ut.

Beskrivning anläggning

Anläggningen är i nuläget dimensionerad för upp till 40-45 ridskolehästar som kommer att gå i lösdrift (aktiv grupphästhållning). Lösdrift möjliggör för att kunna utöka verksamheten och antalet hästar i framtiden. Området Nyäng möjliggör att anläggningen kan växa och utöka verksamheten i framtiden, till exempel fler ridhus. 

I anläggningen skapas ett enklare mottagningskök och plats för café. Anläggningen består bland annat av ett ridhus, skötselstall, serviceutrymmen, omklädningsrum, lokaler för föreningsmöten och teorilektioner. 

Utomhus kommer det att finnas en ridbana och flera hagar. Det kommer att finnas separata hästboxar för sjuka hästar och hästar i karantän. Hela anläggningen kommer att vara tillgänglighetsanpassad och för personer som behöver hästunderstödd rehabilitering skapas en särskild avdelning, ett ”rehab-stall”. 

För mer information läs mer på denna webbsida där vi samlat vanliga frågor och svar.

Här kan du följa byggnationen live via en kamera som finns på byggplatsen. 

Status i projektet: 

  • Under våren 2021 har markarbetena startat och med det även arbetena inne i hagarna för aktiv grupphästhållning.
  • Ligghallen blir klar i maj. 
  • Stallet får sin inredning i början av juni. Arbetet med sarg, läktare, balkong och utvändigt domarrum påbörjas börjar i mitten av juni.
  • I slutet av sommaren ska foderstationerna inne i hagarna byggas.
  • Ridsportanläggningen beräknas vara färdigbyggd i slutet 2021.
  • Driften är beslutad att skötas av Nyköpings Arenor enligt samma modell som används för drift av Rosvalla. (beslut i KS 21 december 2020. Läs mer i egen Nyhet.)
  • Det är Nyköpings Arenor som beslutar om vem som ska drifta ridskolan. Beslut är ej taget och mer information kommer.  

Projektstatus-5pt-forstudie.png

Stor ridsportanläggning på tillgänglig plats

Platsen för ridanläggningen är Nyäng. Namnet Nyäng härstammar från den boplats som en gång fanns i området. Kommunen har tidigare undersökt flera tänkbara placeringar som uppfyller de behov som finns hos en ridsportanläggning och som också möter kraven på tillgänglighet.

Det finns flera positiva fördelar med Nyäng - kommunen äger marken, det finns kommunalt VA förberett liksom fiber och fjärrvärme. Platsen ligger nära allmän väg och vid gång- och cykelväg. Det är cirka 300 meter till närmaste busshållplats och det är bara cirka 2,5 km från motorvägen mot Oxelösund, vilket gör anläggningen mer åtkomlig för besökare. 

Platsen för ridanläggningen

Mer information

4 november 2019 togs beslut i Kommunstyrelsen om att godkänna genomförandet. Läs mer i nyheten. Entreprenör NOVAB blev tilldelad uppdraget för byggnation efter utlyst upphandling.

Byggnation startade i januari 2020. Under första kvartalet 2020 utfördes markarbeten på platsen och under sommaren skedde stommontage och läggning av takplåt. Under hösten 2020 var fokus på att få ett tätt hus och bjälklag -  taktäckning, vindpapp, panel på fasad osv. Efter årsskiftet 20/21 genomfördes invändiga arbeten, så som installationer, uppbyggnad av rum och övrig interiör. 

Ta del av vanliga frågor och svar, bakgrund och politiska beslut kring ridsportanläggningen på denna webbsida. 

Kontakta oss

Projektchef

Thomas Nygård
thomas.nygard@nykoping.se
0155-24 88 00

Projektledare

Sofi Hamliton
sofi.hamilton@nykoping.se
070-324 14 79

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: