Ridsportanläggning

På den här sidan kan du läsa om ridsportanläggningen som byggts vid Nyäng, i närheten av Flättnaleden. 

Information på denna webbplats är framtagen inför och under byggnationen av ridsportanäggningen som blev färdigbyggd slutet av 2021.

Anläggningen är överlämnad till verksamheten Nyköpings Arenor som har hand om skötsel och uthyrning av lokalerna. Information kring drift av anläggning hittar du hos Nyköpings Arenor via länken nedan: 

Rörande drift av ridskola så ligger upphandlingen gällande drift av ridskoleverksamhet ute till den 30 maj. Läs mer i denna nyhet. 

3D-film över anläggningen 

Obs: filmen visar en ungefärlig skiss av hur det kan komma att se ut.

Beskrivning anläggning

Anläggningen är i nuläget dimensionerad för upp till 40-45 ridskolehästar som kommer att gå i lösdrift (aktiv grupphästhållning). Lösdrift möjliggör för att kunna utöka verksamheten och antalet hästar i framtiden. Området Nyäng möjliggör att anläggningen kan växa och utöka verksamheten i framtiden, till exempel fler ridhus. 

I anläggningen finns ett enklare mottagningskök och plats för caféverksamhet. Anläggningen består bland annat av ett ridhus, skötselstall, serviceutrymmen, omklädningsrum, lokaler för föreningsmöten och teorilektioner. 

Utomhus finns ridbana och flera hagar. Det finns separata hästboxar för sjuka hästar och hästar i karantän. Hela anläggningen är tillgänglighetsanpassad och för personer som behöver hästunderstödd rehabilitering finns en särskild avdelning, ett ”rehab-stall”. 

För mer information läs mer på denna webbsida där vi samlat vanliga frågor och svar.

Status i projektet: 

Projektet är färdigt och överlämnades till verksamheten Nyköpings Arenor november 2021.

Stor ridsportanläggning på tillgänglig plats

Platsen för ridanläggningen är Nyäng. Namnet Nyäng härstammar från den boplats som en gång fanns i området. Kommunen har tidigare undersökt flera tänkbara placeringar som uppfyller de behov som finns hos en ridsportanläggning och som också möter kraven på tillgänglighet.

Det finns flera positiva fördelar med Nyäng - kommunen äger marken, det finns kommunalt VA förberett liksom fiber och fjärrvärme. Platsen ligger nära allmän väg och vid gång- och cykelväg. Det är cirka 300 meter till närmaste busshållplats och det är bara cirka 2,5 km från motorvägen mot Oxelösund, vilket gör anläggningen mer åtkomlig för besökare. 

Platsen för ridanläggningen

Mer information

4 november 2019 togs beslut i Kommunstyrelsen om att godkänna genomförandet. Läs mer i nyheten. Entreprenör NOVAB blev tilldelad uppdraget för byggnation efter utlyst upphandling.

Byggnation startade i januari 2020. Under första kvartalet 2020 utfördes markarbeten på platsen och under sommaren skedde stommontage och läggning av takplåt. Under hösten 2020 var fokus på att få ett tätt hus och bjälklag -  taktäckning, vindpapp, panel på fasad osv. Efter årsskiftet 20/21 genomfördes invändiga arbeten, så som installationer, uppbyggnad av rum och övrig interiör. 

Ta del av vanliga frågor och svar, bakgrund och politiska beslut kring ridsportanläggningen på denna webbsida. 

Kontakta oss

Projektchef

Almic Malkoc 
almir.malkoc@nykoping.se

Projektledare

Sofi Hamliton
sofi.hamilton@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny