Meny

Arbeten nattetid vid stationsområdet

Underrubrik saknas

Trafikverkets entreprenör WSP samt Nyköpings kommuns entreprenör Sweco utför markundersökningar inom området för nya resecentrum. Undersökningarna ger djupare kunskap om markförhållanden som behövs inför den fortsatta produktionsplaneringen.

Nattarbeten stationsområdet

Borrundersökningar pågår under nattetid i närheten av stationsområdet fram till och med vecka 26. Det är Trafikverket som ansvarar för arbetet och deras upphandlade konsult WSP jobbar på plats. 

De arbetar under veckodagar och till stor del under natten för att inte påverka tågtrafiken. Vid nattarbeten börjar personalen generellt att arbeta natt mot tisdag och fortsätter nätterna fram tills fredag morgon. Ungefärliga tider som borrarbeten pågår nattetid är mellan klockan 00 och 05.

Vissa borrningar kan skapa buller när kompakta jordlager, block eller berg påträffas. Bullrande ljudnivåer uppstår främst i borrbandvagnens närhet men vi har förståelse för att arbetena kan uppfattas som bullrande och vara påfrestande för dig som bor i närheten.

Läs gärna mer på Trafikverkets webbplats. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: