Meny

Kvarteren Förrådet, Lidret och Skullen

Det pågår exploatering av kvarteren Förrådet, Lidret och Skullen i Nyköping i enlighet med den detaljplan som antogs 2012. Här kan du läsa om vad som händer just nu i projektet. 

För att kunna fortsätta exploateringen av kvarteren Skullen, Lidret och Förrådet ska nu etapp 2 av gatuutbyggnaden genomföras. 

Tekniska divisionen ska under 2019 genomföra en utbyggnad av gatorna: del av Olaus Martinis väg, del av Östra Kungsladugårds vägen och del av Husarvägen i kvarteret Förrådet. Detta enligt ett beslut i Kommunstyrelsen den 25 februari 2019. 

kvarteret_förrådet_webb.PNG

Tidigare delar av projektet 

Under 2015 genomfördes en första utbyggnad av gator och allmän plats i området. Det innefattande en del av Husarvägen och en del av Östra Kungsladugårdsvägen. Under perioden 2015–2019 har bostäder byggts i kvarteret Stian och kvarteret Ladugården. 

Den cirkulationsplats som byggdes på Lennings väg hösten 2018 ska göra trafiken till det nya bostadsområdet smidig och säker. Trafiken på Lennings väg kommer också att kunna fortsätta flyta smidigt.

Trafiksäkerheten har hösten 2018 höjts tack vare nya busshållplatser och hastighetssäkrade övergångsställen vid rondellen. Vänstersvängen ut från Förrådsvägen mot Rosvalla har byggts bort. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: