åkroken

Kvarteret Åkroken

Ett nytt torg, en park med större grönytor tillsammans med bostäder och parkeringsgarage kommer att knyta ihop stadskärnan med den historiska kulturmiljön utmed Nyköpingsån.

Här hittar du information om vad som händer i kvarteret Åkroken.

Åkroken park och torg

Nu pågår byggnation av Åkroken torg och park. Bygget blir den sista pusselbiten i kvarteret Åkroken. 

Platsen ska få ett torg, en park med många sittplatser ned mot ån och en lekplats som speglar platsens historik. Torget får ungefär samma mått och placering som det medeltida Rådhustorget och ramas in med träd och belysning. Ytan får många funktioner som kan tilltala olika åldrar och behov.

  • Promenadstråket längs med ån får ny belysning och nytt staket.
  • Närmast promenadstråket byggs en lekplats med gungor, vattenlek, bryggor och handelsbod. Allt inspirerat utifrån tidigare arkeologiska fynd och livet förr i Nyköping. 
  • Längst upp mot Behmbrogatan och Västra Kvarngatan byggs en torgyta för handel och aktiviteter. 

Tidplan för park och torg

Beslut togs på kommunstyrelsens möte den 8 november 2021. Den 5 juni 2023 klockan 12 öppnas parken för alla.

Se filmen som visar kvarteret Åkroken när det är klart (från 2018)

Hyreshus och parkeringshus är färdigt

Parkeringshuset blev klart i början av 2015. De 29 lägenheterna blev inflyttningsklara 2020. Läs mer om lägenheterna på Nyköpingshems webbplats. 

Arkeologiska utgrävningar 2010-2011

Under de arkeologiska undersökningar som bland annat Sörmlands museum genomförde inför byggnationen hittades en stor del av Nyköpings historia bevarad. Undersökningarna kom till efter att prov visade att kulturlagren höll på att falla samman och att historien därigenom höll på att försvinna. Tack vare stora bidrag från Riksantikvarieämbetet kunde undersökningarna genomföras. Bidragen var villkorade av att ytan också ska exploateras med bostäder.

Allt material som hittades togs upp och idag finns inga av fynden kvar i jorden. Läs mer om de arkeologiska fynden.

Kontakta oss

Tekniska divisionen

Pat Radestedt
Stadsträdgårdsmästare
0155-24 80 00
pat.radestedt@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny