Meny

Kommunen bygger hyresrätter

Här kan du läsa om de hyresrätter som kommunen bygger. Husen är prefabricerade och har upphandlats via SKL-Kommentus. 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 februari 2017 att Kommunfastigheter kan vara ägare och förvaltare av bostadsfastigheter om dessa är direkt anpassade för kommunala verksamhetsbehov.

Det rör sig i första hand om bostäder för nyanlända enligt anvisningslagen, ensamkommande barn, personer som har beslut på kommunkontrakt, personer med funktionsnedsättning och äldre. 

De prefabricerade husen har upphandlats via SKL-Kommentus och kommunen ansöker om statligt investeringsstöd för lägenheterna.

På Ängstugevägen i Bryngelstorp står redan de första färdiga exemplaren klara sedan våren 2018 och konceptet är populärt bland såväl boende som förvaltare.  

Byggs nu eller på gång: 

Kvarteret Starbåten. Även kallad "Flygrakan" på Brandholmen. I december 2017 beslutade Kommunstyrelsen att kommunen ska bygga ytterligare nyckelfärdiga modulhus, den här gången på Brandholmen. 

Det blir 56 lägenheter, fyra huskroppar på fastigheten, med tre våningar i varje. Man räknar med att två huskroppar ska stå färdiga i början av 2019, då kan inflytt starta i dem. Parallellt kommer de två sista huskropparna att färdigställas.

Ett antal av lägenheterna går till Nyköpingshem och läggs i deras ordinarie kösystem, resten är ämnade för Social omsorgs hyresgäster och nya svenska medborgare

På gång är även lägenheter och gruppboenden i Stigtomta, Arnö och Stenbro. Totalt blir det 40 lägenheter och 18 gruppboendeplatser. Arnö gruppboende  är först ut med leverans av huskroppar i maj 2019. Därefter Tängsta (Stigtomta) under juni 2019. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: