Gångväg St Anna

För att ersätta passagen över järnvägen mellan Kråkbergsvägen och St Annegatan (idag en gångfålla) planeras en ny gångväg längs med ån.

karta.png

Den befintliga gångfållan (vid det röda krysset till höger i flygfotot här ovanför) kommer att tas bort grund av att järnvägen ska byggas om. Läs mer om arbetet med Nyköpings resecentrum och om Ostlänken

Tidplan 

Gångfållan är planerad att tas bort i samband med kommande byggnation av Ostlänken. Planering för just den här delen av järnvägen, och hur en effektiv hantering kan lösas, pågår mellan oss i Nyköpings kommun, Trafikverket och Peab. Målsättningen är att under 2023 påbörja byggnationer för ny gångväg.

Ny gångväg knyter ihop S:t Anna med Perioden

Den nya gångvägen kommer att gå från Sankt Annegatan (1:an till höger i flygfotot här ovanför) längs med Nyköpingsån intill koloniområdet och under bron på den östra sidan (vid 2:an). Den får också en koppling vidare inom Kvarteret Spinnerskan, där Peab bygger nya bostäder.

Nuvarande koloniområde kommer att finnas kvar och stängslas in av ett 2 m högt flätverksstängsel.

Öppna sidomeny