Meny

Gång- och cykelväg St Anna

För att ersätta passagen över järnvägen mellan Kråkbergsvägen och St Annegatan (idag en gångfålla) planeras en ny gång- och cykelväg längs med ån.

karta.png

Den befintliga gångfållan (vid det röda krysset till höger i flygfotot här ovanför) kommer att tas bort grund av att järnvägen ska byggas om. Läs mer om arbetet med Nyköpings resecentrum och om Ostlänken

Tidplan 

Gångfållan är planerad att tas bort i samband med kommande byggnation av Ostlänken. Planering för just den här delen av järnvägen, och hur en effektiv hantering kan lösas, pågår mellan oss i Nyköpings kommun, Trafikverket och Peab. Målsättningen är att när Peab påbörjar sin byggnation inom kvarteret Spinnerskan kunna påbörja anläggningen av den nya gång- och cykelvägen. 

Ny gång- och cykelväg knyter ihop S:t Anna med Perioden

Den nya gång- och cykelvägen kommer att gå från Sankt Annegatan (1:an till höger i flygfotot här ovanför) längs med Nyköpingsån intill koloniområdet och under bron på den östra sidan. Den får också en koppling vidare inom Kvarteret Spinnerskan, där Peab planerar att bygga nya bostäder.

gc-vagen.png

Skiss Sweco Architects.

Plats för vila inramad av stenmurar och grönska

Vid brofästet vidgar sig parkmarken i söderläge invid bron (vid pilarna på skissen här ovanför, eller vid siffran 2 i flygfotot högst upp på sidan). Här blir det plats för vila eller kortare vistelse i ett trivsamt stråk längs med Nyköpingsån. Platsen bidrar till att skapa en trygg passage under bron. Mot stranden byggs ett trädäck.

Nuvarande koloniområde kommer att finnas kvar och stängslas in av ett 2 m högt flätverksstängsel.

skiss_brofästet.png

Skiss Sweco Architects.

Ta del av ritning över området som berörs. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: