Meny

Gång- och cykelpassage Västra viadukten

Nu har vi öppnat den nya säkrare gång- och cykelpassagen under Västra viadukten. Nästa steg är att bygga två körfält för motorfordon ut ur staden uppe på bron. Allt beräknas vara klar i slutet av juni.

 

Nuvarande gång- och cykelpassage ovan på bron har visat sig vara för osäker.

  • Nu har vi öppnat den nya gång- och cykelvägen under bron och bygger en trappa i slänten. Ny asfalt läggs och mer belysning sätts upp. Kanterna rensas också från sly och nya buskar planteras.
  • Övergångstället och cykelpassagen uppe på bron är borttaget.
  • Körbanan ut ur staden kommer att få två körfält vilket gör att trafiken flyter smidigare. 

Begränsad framkomlighet under byggtid

Under arbetets gång kommer framkomligheten att vara begränsad. Följ skyltning på plats.

När arbetet är klart kommer det att bli säkrare för fotgängare och cyklister samtidigt som fordonstrafiken flyter smidigare. 

Klicka på bilden för att se den större, eller ladda ner den om pdf-fil

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter