Gång- och cykelstråk på Fruängsgatan

Fruängsgatan ska bli ett gång- och cykelstråk från Hamnvägen till Södra Bangårdsgatan. Nu byggs delen mellan Västra Kvarngatan och Hamnvägen.

Nuvarande gata ska smalnas av på östra sidan för att göra plats för fotgängare och cyklister. Arbetet börjar med att riva asfalten i trottoarerna och fräsa vägbanan från Västra Kvarngatan till Hamngatan.

Karta över platsen

Ett säkert stråk för fotgängare och cyklister

Sträckan mellan Västra Kvarngatan och Hamnvägen är en del av det cykelstråk som ska löpa hela vägen från Södra Bangårdsgatan till Hamngatan. Vi planerar att bygga sista delen upp mot Södra Bangårdsgatan under 2019.

  • Gång- och cykelvägen blir dubbelriktad. Den blir belyst och kommer att sopsaltas under vintersäsongen.
  • Fruängsgatan mellan Västra Kvarngatan och Bagaregatan blir enkelriktad för biltrafik.
  • I slutet av året återställs befintliga parkeringar.
  • En vändplan kommer att byggas i slutet av Bagaregatan. Bagaregatan blir fortsatt dubbelriktad. Övergångsstället vid Spelhagsrondellen (NASvensson) får övergångsskyltar som blinkar när cyklist eller gående närmar sig.

Tidplan och avstängningar under byggtiden

Från vecka 32: Fruängsgatan mellan Västra Kvarngatan och Kungsgatan är enkelriktad.
Vecka 35: Alla parkeringsplatser på Fruängsgatan mellan Västra Kvarngatan och Bagaregatan stängs, för att fräsa bort asfalt. När det arbetet är klart stängs p-platser av vid aktuellt arbetsområde.
Måndag 27/8: Arbetet börjar. Asfalt rivs på trottoarer och gatan fräses.
Mitten av oktober: Fruängsgatan från Västra Kvarngatan till Bagaregatan blir enkelriktad.
Slutet av året: Hela sträckan stängs för asfaltering under två dagar.

Kontakta oss

Kontaktformulär