Gång– och cykelstråk mellan Arnö och Nyköpings resecentrum

Just nu pågår utbyggnaden av ett sammanhängande gång- och cykelstråk från Arnö till den framtida platsen för Nyköpings resecentrum. Våren och sommaren 2019 sker byggnation av del tre, sträckan Västra Storgatan–Borgaregatan.

Under 2019 kommer den tredje delen av projektet att ske då en gång- och cykelväg ska skapas mellan Västra Storgatan och Borgaregatan. När detta är klart kommer stråket att gå ända från Arnöleden till Borgaregatan. 

Tidplan

Arbeten pågår.

Byggnationen beräknas vara klar under sommaren 2019. 

Aktuella störningar

Det kan förekomma visst oljud och buller från maskiner samt vara begränsad framkomlighet under vissa arbetsmoment. Arbetstiden för entreprenören är i normalfallet vardagar kl. 06:30-16.

Avstängning av Repslagaregatan vecka 32-33 kommer att påverka trafiken till och från Fruängsgatan. För information klicka här

Parkering

Under byggtiden kommer parkeringarna längs med gatan att stängas av. Boendeparkering hänvisas till andra parkeringar enligt karta. När byggnationen är slutförd kommer parkeringsplatser på sträckan mellan Repslagaregatan och Borgaregatan att finnas kvar. 

Träd flyttas 

Träden som i dag finns utmed gatan kommer att flyttas till annan plats i Nyköping och nya träd planteras på Fruängsgatan. 

Bakgrund 

Kommunen bygger ett gång- och cykelstråk som ska löpa hela vägen från Södra Bangårdsgatan till Hamngatan. Vi planerar att bygga sista delen upp mot Södra Bangårdsgatan under 2019. Gång- och cykelvägen blir dubbelriktad och belyst.

Under våren 2018 byggdes Teatertorget och i och med det skapades den första delen av gång- och cykelstråket, på Fruängsgatan mellan Västra Kvarngatan och Västra Storgatan. 

Under hösten 2018 har byggnationen fortsatt från Västra Kvarngatan till Hamnvägen.  

Tekniska divisionen fick den 5 november 2018 i uppdrag av Kommunstyrelsen att projektera och upphandla anläggandet av gång- och cykelvägen på Fruängsgatan mellan Västra Storgatan och Repslagaregatan. 

Efter genomförd upphandling fick Tekniska divisionen på nytt uppdraget av Kommunstyrelsen att återkomma med en anbudsbaserad kalkyl för beslut om genomförande. Detta gjordes den 11 februari 2019.

Projektet medfinansieras av Trafikverket.

Fru_webb.jpg

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: