Meny

Gång– och cykelstråk mellan Arnö och Nyköpings resecentrum

I början av september invigdes cykelstråket på Fruängsgatan. Nu går det sammanhängande stråket från Arnöleden till Borgaregatan. I samband med bygget av resecentrum görs sista biten till järnvägstationen klar. 

Under 2019 byggdes den tredje delen av projektet mellan Västra Storgatan och Borgaregatan. Nu går stråket ända från Arnöleden till Borgaregatan. 

Tack för ert tålamod under arbetet!

Tack för ert tålamod under arbetet. Vi hoppas att gång- och cykelstråket ska bli väl använt. Här hittar du en karta på cykelvägar i Nyköpings tätort!

Bakgrund 

Kommunen bygger ett gång- och cykelstråk som ska löpa hela vägen från Södra Bangårdsgatan till Hamngatan.  Gång- och cykelvägen är dubbelriktad och belyst.

Under våren 2018 byggdes Teatertorget och i och med det skapades den första delen av gång- och cykelstråket, på Fruängsgatan mellan Västra Kvarngatan och Västra Storgatan. 

Under hösten 2018 har byggnationen fortsatt från Västra Kvarngatan till Hamnvägen.  

Tekniska divisionen fick den 5 november 2018 i uppdrag av Kommunstyrelsen att projektera och upphandla anläggandet av gång- och cykelvägen på Fruängsgatan mellan Västra Storgatan och Repslagaregatan. 

Efter genomförd upphandling fick Tekniska divisionen på nytt uppdraget av Kommunstyrelsen att återkomma med en anbudsbaserad kalkyl för beslut om genomförande. Detta gjordes den 11 februari 2019.

Projektet medfinansieras av Trafikverket.

Fru_webb.jpg

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: