Gång- och cykelstråk på Fruängsgatan

Fruängsgatan ska bli ett gång- och cykelstråk från Hamnvägen till Södra Bangårdsgatan. I höstas byggdes delen mellan Västra Kvarngatan och Hamnvägen. 

Till våren är planen att bygga sträckan Västra Storgatan till Repslagaregatan. 

 

Arbetet hösten 2018

Nuvarande gata har smalnats av på östra sidan för att göra plats för fotgängare och cyklister. Fruängsgatan mellan Bagaregatan och Västra Kvarngatan har blivit enkelriktad. 

Karta över platsen

Ett säkert stråk för fotgängare och cyklister

Kommunen bygger ett gång- och cykelstråk som ska löpa hela vägen från Södra Bangårdsgatan till Hamngatan. Vi planerar att bygga sista delen upp mot Södra Bangårdsgatan under 2019. Gång- och cykelvägen blir dubbelriktad. Den blir belyst och kommer att sopsaltas under vintersäsongen.

Tidplan och avstängningar under byggtiden

Just nu är inte byggnationerna igång. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: