Förskola på Träffen

I maj 2019 beslutade Kommunstyrelsen att bevilja pengar till att bygga den nya förskolan på Träffenområdet. Förskolan kommer att ha plats för 150 barn och beräknas vara klar 2021. 

Förskolan som ska byggas är baserat på ett framtaget koncept som kan användas för fler förskolor framöver. Konceptet kan skalas upp och ned och anpassas beroende på behov och önskad storlek och placering. På Träffen byggs det för 150 barn i 5 baser.

Aktuellt i projektet

Under våren 2019 har marken sanerats och entreprenör har upphandlats. I maj 2019 gav Kommunstyrelsen i uppdrag åt Tekniska divisionen att bygga förskolan och bevilja pengar till bygget. 

Entreprenör Byggmästarna börjar detaljprojektering i slutet av juli och senare startar arbetena på plats.

Arbetena börjar med röjning av sly och rivning av en gammal paviljong.

 

Byggtrafik 

När arbetet drar igång kommer det att bli en del byggtrafik till och från området. Byggbodar ska ställas på plats och den gamla paviljongen rivas och fraktas bort.

 

Politiska beslut och uppdrag

Kommunstyrelsen 13 maj 2019 - Beslut att bygga och tilldelning av medel

Kommunstyrelsen 19 november 2018 - Genomförande av markarbeten 

Kommunstyrelsen 12 mars 2018 - Beslut att projektera en ny förskola på Träffenområdet

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00

tekniska.divisionen@nykoping.se

Projektledare Förskola Träffen

Ola Sundlöf

0155-24 80 00

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: