Förskola på Träffen

Tekniska divisionen har ett uppdrag att projektera och upphandla byggnation av en förskola för 150 barn, på Träffenområdet i Nyköping.

Förskolan som projekteras bygger på ett framtaget koncept. Konceptet kan skalas upp och ned och anpassas beroende på behov och önskad storlek och placering. 

Aktuellt i projektet

Vecka 10 startar saneringsarbeten på platsen för den planerade förskolan. Saneringen beräknas pågå i cirka två månader. 

Upphandling av entreprenör för byggnationen pågår. Förfrågningsunderlag har publicerats i februari 2019. Sista anbudsdag är 12 april. 

Efter upphandlingen väntar beslut om genomförande i Kommunstyrelsen. Om Kommunstyrelsen fattar beslut om genomförande så beräknas byggstart ske hösten 2019. 

projektstatus2-projektering.png

Politiska beslut och uppdrag

Kommunstyrelsen 19 november 2018 - Genomförande av markarbeten 

Kommunstyrelsen 12 mars 2018 - Beslut att projektera en ny förskola på Träffenområdet

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00

tekniska.divisionen@nykoping.se

Projektledare Förskola Träffen

Ola Sundlöf

0155-24 80 00

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: