Bevattning på Rosvalla

Nyköpings kommun undersöker sätt att bevattna gräsplaner vid Rosvalla, Nyköpings arenor. Nu är ett utökat samråd igång för att fler ska kunna ge synpunkter på planerna att göra ett nytt uttag av grundvatten för bevattning av gräsplaner. 

För att kunna behålla och säkerställa fortsatt drift av gräsplanerna vid Rosvalla vill Nyköpings kommun göra ett nytt uttagställe av grundvatten. 

Uttökat samråd

Under våren 2022 var ärendet ute på samråd hos närboende och andra intressenter. För att fler ska kunna ge synpunkter på planerna är samrådet nu uttökat. Du som har fått samrådsbrev i samband med det första samrådet behöver inte skicka in era tidigare synpunkter igen. Däremot är du välkommen att skicka in nya synpunkter. På den här sidan hittar du handlingar och var du ska skicka in dina eventuella synpunkter.

Handlingar Utökat samråd (.pdf-fil)

Samrådsunderlag (1,7 mB.pdf-fil)

Brunnsenkät

I samband med det utökade samrådet genomför även Nyköpings kommun en brunnsinventering i området kring den planerade vattenverksamheten. Separat enkät om brunnar bifogas därför till samrådsbrevet. Du hittar den även här som .pdf-fil.

Adress för synpunkter 

Eventuella synpunkter lämnas skriftligen senast 2022-09-30.

Du kan lämna dina synpunkter på den bifogade svarstalongen i brevet, i en separat skrivelse eller via e-post. Väljer du att skicka in en separat skrivelse, ange diarienummer TE21/791.

Eventuella synpunkter lämnas skriftligt senast den 30 september 2022 till:
Mottagare: Jörgen Fredriksson, Fastighetsförvaltare Kommunfastigheter
Adress: Nyköpings kommun 611 83 Nyköping
E-post: jorgen.fredriksson@nykoping.se

Handlingar finns tillgängliga på: nykoping.se/bevattningrosvalla

För frågor om ärendet, kontakta fastighetsförvaltare
Jörgen Fredriksson på telefon via 0155-24 88 00.

Öppna sidomeny