Meny

Förstudie om återbruksprofil på öster

Mot bakgrund av ambitionen Nyköpings kommun har om att bygga en ny återvinningscentral har Näringslivsenheten i kommunen inlett en förstudie om möjligheterna att ge stadsdelen Öster en återbruksprofil.

Uppdraget har gått till Nyköpingsbon Anna Bergström som bland annat skapat Retuna i Eskilstuna, ett återbrukskoncept som fått både nationell och internationell uppmärksamhet.

Hållbarhet i fokus

Stadsdelen Öster präglas idag av ett småskaligt företagande med inriktning mot hantverk, design, hälsa och restaurangliv men saknar en magnet som kan profilera Östers själ.

Näringslivsenheten har inspirerats av Anna Bergströms hållbarhetsprofil och det intresse som uppstått i samhället för cirkulär ekonomi, återbruk och design.

Återbruksprofil

Att ge Öster en återbruksprofil, om idén är genomförbar, kan göra Nyköping och stadskärnan mer attraktiv och levande både för invånare och besökare.

Kommersialiseringen av återbruket är en viktig idé i konceptet. Det ska inte förväxlas med loppis utan knytas till utveckling mot hantverk och design som stimulerar hållbarhet och återbruk. Idén stödjer det pågående arbetet med Nysams satsning på att göra Nyköping till Årets Stadskärna 2023.

Om förstudien

Förstudien pågår under mars och april 2021. I arbetet ingår kontakter med det befintliga näringslivet i området, att skapa en bild av hur logistik och flöden påverkar stadsdelen och att påvisa vilka effekter ett eventuellt genomförande får. Några störande transporter ska inte projektet skapa.

Tekniska divisionen fick 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen, KS, att projektera för en ny Återvinningscentral, ÅVC. KS kompletterade uppdraget 2019 med att också ansöka om miljötillstånd vilket gjordes hösten 2020. Något svar på denna ansökan har ännu inte inkommit.

Kontakta oss

Näringslivsenheten

naringsliv@nykoping.se
0155-24 81 50

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter