Meny

Villor och flerfamiljshus

Att bygga ett nytt hus är ett stort projekt som kräver tid, engagemang och noggranna förberedelser. Följ vår guide så ökar chansen att allt blir rätt!

Behövs det bygglov?

När du ska bygga en villa, ett parhus eller ett fritidshus (ett en- eller tvåbostadshus) behöver du ansöka om bygglov. Om du planerar att bygga ett Attefallshus eller en friggebod är det andra bestämmelser.

Här kan du läsa mer om bygglovsprocessen.

Vatten och avlopp

Om du ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp måste du anmäla det till Nyköping vatten, och ska du installera enskilt vatten och avlopp måste du göra en anmälan till miljöenheten. Här kan du läsa mer om vatten och avlopp.

Förberedelser

Vad gäller där du tänker bygga?

Det kan vara olika förutsättningar beroende på var du bor. Använd vår karta för att ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område. Om det inte finns en detaljplan kan du behöva söka ett förhandsbesked för att få veta om tomten är lämplig att bygga på.

Situationsplan

För de flesta åtgärderna behövs en situationsplan. Situationsplanen visar var på tomten åtgärden kommer att utföras/byggnaden kommer att placeras och vilka avstånd som finns till tomtgräns och byggnader. 

Vilket underlag situationsplanen ska bygga på varierar beroende på vad du ska göra, men du kan alltid beställa materialet från bygglovenheten. 

Här hittar du mer information om våra kart- och mättjänster.

Här kan du se ett exempel på en situationsplan. 

Anlita en kontrollansvarig

När du ska bygga ett bostadshus behöver du utse en certifierad kontrollansvarig. Några av den kontrollansvariges uppgifter är att hjälpa till med förslaget till kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och vara med på möten.

Här kan du läsa om vad en kontrollansvarig gör samt hitta en certifierad kontrollansvarig.

Det här behöver du skicka in!

Använd gärna vår vår e-tjänst när du gör din ansökan. Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du kontakta oss via e-post till bygglov@nykoping.se eller telefon, 0155-24 82 50, så skickar vi en blankett till dig. 

Använd våra exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Eller ta hjälp av en kunnig person så att ritningarna blir så korrekta som möjligt. Det underlättar vårt arbete och du får ditt beslut snabbare.

 • Ansök om lov
  Om du använder vår e-tjänst behöver du inte skicka in en separat blankett. Fyll i personuppgifter, kryssa i vad du ska bygga och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt. Du ska även fylla i vem som är kontrollansvarig och dennes kontaktuppgifter. Glöm inte att fylla i dina egna kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadress.
 • Situationsplan i skala 1:400
  Måttsätt byggnaden och ange minst tre avstånd i rät vinkel till tomtgränsen. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Redovisa husets höjd genom att ange plushöjden (höjden över den genomsnittliga medelvattennivån) för den färdiga golvnivån.
 • Planritning i skala 1:100
  Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Planritningen över entréplanet ska vara möblerad. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens area kan räknas ut. Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.
 • Fasadritning i skala 1:100
  Alla befintliga marknivåer och fasader ska redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer. Fasadritningen ska inte vara i perspektiv och inte innehålla skuggor.
 • Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
 • Markplaneringsritning i skala 1:400
  Här redovisar du tomtens in- och utfart, parkering, befintliga och ändrade marknivåer, murar och stödmurar, plank, dagvattenhantering och avfallshantering.
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Ansök om lov

10 – 20 veckor för att få besked

Från att ansökan är komplett och vi har fått alla handlingar vi behöver kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor. Om ärendet är särskilt komplicerat kan det ta ytterligare 10 veckor, alltså 20 veckor totalt.

Tips och råd

 • Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare, det innebär att du kan sätta igång tidigare.
 • Ska du stycka av en tomt? Vänd dig i första hand till Lantmäteriet.
 • Har du tänkt på att byggnader måste vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga? Läs mer om tillgänglighet.
 • Prata med grannarna! Ibland kan processen gå snabbare och smidigare om du redan i ett tidigt skede har pratat med alla som berörs.

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabbare hantering, skicka e-post.
Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

 

Öppettider

Boka telefontid till torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning.
kl 15.00-19.00 en torsdag

Bokning sker via e-tjänst.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter