Meny

Svartbygge, olovligt byggande

Att bygga utan bygglov eller anmälan när dessa krävs är olagligt och kan leda till höga sanktionsavgifter. Ibland kan du också bli tvungen att riva det utförda arbetet om bygglov inte kan ges i efterhand. Ta hellre kontakt med oss på Bygglovenheten om du är osäker på om det du ska göra kräver lov eller anmälan.

Bebyggelsemiljön tillhör oss alla. Var och på vilket sätt vi bygger är ett allmänt intresse, det angår alla att tomter och byggnader hålls i ett vårdat skick och att byggnader och anläggningar inte medför fara för liv och hälsa. Om Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får in en anmälan om misstänkt olovligt byggande gör vi besök på plats samt kontaktar fastighetsägaren.

Exempel på olovligt byggande kan vara om du:

  • börjat på en lovpliktig åtgärd utan startbesked eller utan att det gått fyra veckor från att bygglovet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar
  • börjat på en anmälningspliktig åtgärd utan startbesked
  • börjar använda till exempel en byggnad, anläggning eller eldstad/kamin utan slutbesked
  • river utan anmälan eller lov där det finns krav på det
  • gör lovpliktiga markändringar utan marklov

Anmäl ett svartbygge eller olovligt byggande

Om du misstänker att något är olovligt gjort, sök först på vår hemsida för mer information om ifall det behövs lov eller anmälan. 

Använd vår e-tjänst för att anmäla tillsyn. Du behöver inte logga in för att göra din anmälan, och om du vill kan du vara anonym. Tänk på att ange fastighet och/eller adress och att beskriva åtgärden utförligt. Bifoga gärna en karta och en eller flera fotografier. Du kan också göra din anmälan genom att ringa eller skicka e-post.

Gör en anmälan

Sanktionsavgift eller rivning

Konsekvensen för olovligt byggande kan vara höga sanktionsavgifter eller rivning. Sanktionsavgiften grundas på prisbasbeloppet i enlighet med Plan- och Byggförordningen, och kan max uppgå till 50 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet är 45 500 kronor 2018 och kommer att vara 46 500 kronor 2019.

Mer information

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabb hantering, skicka e-post. Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

0155-24 82 50
bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Postadress:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

Ordinarie telefontider

Måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar
kl 9:00-12:00 och 13:00-16:00

Onsdagar
kl 13:00-16:00

 

Bokade möten

På torsdagar kan du boka ett kvällsmöte med bygglovhandläggare för personlig rådgivning, med start
30 januari kl. 15:00-19:00.

Välkommen!

Bokning sker via e-tjänst.

Bokade telefontider
Du kan också be oss att ringa upp dig. Skicka e-post med namn, telefonnummer, vad det gäller och när du vill bli uppringd så kontaktar vi dig. Ange gärna fastighet eller gatuadress.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: