OVK - obligatorisk ventilationskontroll

I nästan alla byggnader där människor regelbundet vistas måste man göra regelbundna kontroller av ventilationen, så kallad OVK. Detta gör man för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat och att ventilationen fungerar i enlighet med de krav som satts av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Boverket med mera.

Rätt ventilation är viktigt för att få bort oönskade ämnen från byggnadsmaterial och fuktig luft och koldioxid från utandningsluften. Ventilationen påverkar hur vi mår och vår förmåga att arbeta. Otillräcklig ventilation kan göra att man blir trött och får ont i huvudet, att stekos stannar kvar i köket eller att det bildas mycket kondens på fönster och speglar. 

När ska man kontrollera ventilationen?

Beroende på byggnadens användning och vilket ventilationssystem som används ska det göras en OVK enligt intervall om 3 eller 6 år. Alla byggnader har något slag av ventilationssystem. Det kan till exempel vara självdrag (S), frånluftsventilation (F eller FX) eller mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX). Läs mer om ventilation hos Boverket.

3 år

Daghem, skolor och vårdlokaler oavsett ventilationssystem (S, F, FX, FFX).

Flerbostadshus och kontorsbyggnader med mekanisk från- och tilluftsventilation (FTX).

6 år

Flerbostadshus och kontorsbyggnader med frånluftsventilation (F, FX)

Undantag från OVK-plikt

 • En- och tvåbostadshus
 • Ekonomibyggnader för jordbruk och skogsbruk samt industribyggnader
 • Hemliga byggnader inom totalförsvaret

När man installerar ett nytt mekaniskt ventilationssystem i en- och tvåbostadshus eller bygger ett nytt enbostadshus med mekanisk ventilation måste man göra en första OVK-besiktning.

Byggnadsägaren ansvarar för att reglerna följs

Det är alltid byggnadens ägare som ska se till att OVK utförs enligt de lagstadgade intervallerna. Ansvaret ligger aldrig på hyresgästen.

Tillsyn vid brister

Besiktningsmannen som utför OVK skickar in besiktningsprotokollet till kommunens bygglovenhet som registrerar det. När ett protokoll som inte är godkänt eller en besiktning uteblir gör Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillsyn. Vi kontaktar då byggnadens ägare och begär in ett godkänt protokoll. Om detta inte sker inom utsatt tid riskerar byggnadens ägare att föreläggas med vite.

Till dig som arbetar med OVK

Vi på Bygglovenheten får in många olika OVK-protokoll, därför är det viktigt för oss att informationen på protokollen stämmer. Vi vill be dig som arbetar med obligatorisk ventilationskontroll att ta extra hänsyn till att 

 • fastighetsbeteckningen och byggnadsadressen stämmer överens med varandra och är korrekt angiven - använd gärna vår karttjänst på kartor.nykoping.se,
 • ange vilken byggnad det gäller - gärna även med byggnadsnummer om det finns,
 • ange om besiktningen gäller samtliga aggregat i byggnaden,
 • ange typ av ventilationssystem (S, F, FT, FX eller FTX) och vilket eller vilka system som omfattas av kontrollen,
 • ange vilka rum, lokaler eller verksamheter aggregaten betjänar,
 • benämn system och aggregat likt tidigare protokoll,
 • tydlig information om när eventuella anmärkningar ska åtgärdas ("snarast" eller "innan nästa ordinarie kontroll"),
 • ange tydligt om det gäller ordinarie besiktning eller ombesiktning,
 • inkludera gärna information om installationsår och ombyggnadsår.

Ju fler korrekta uppgifter vi får in, desto snabbare kan vi hantera alla ärenden. Vi är därför tacksamma för att du tar dig tid och säkrar att uppgifterna vi har listat här ovanför är med och korrekta i ditt protokoll.

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: bygglov@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.
Jämna veckor – Torsdagar
Ojämna veckor – Tisdagar
Klockan 15-19

Boka rådgivning via e-tjänst

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny