OVK - obligatorisk ventilationskontroll

I nästan alla byggnader där människor regelbundet vistas måste man göra regelbundna kontroller av ventilationen, så kallad OVK. Detta gör man för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat och att ventilationen fungerar i enligthet med de krav som satts av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Boverket med mera.

Rätt ventilation är viktigt för att få bort oönskade ämnen från byggnadsmaterial och fuktig luft och koldioxid från utandningsluften. Ventilationen påverkar hur vi mår och vår förmåga att arbeta. Otillräcklig ventilation kan göra att man blir trött och får ont i huvudet, att stekos stannar kvar i köket eller att det bildas mycket kondens på fönster och speglar. 

När ska man kontrollera ventilationen?

Beroende på byggnadens användning och vilket ventilationssystem som används ska det göras en OVK enligt intervall om 3 eller 6 år. Alla byggnader har något slag av ventilationssystem. Det kan till exempel vara självdrag (S), frånluftsventilation (F eller FX) eller mekanisk från- och tilluftsventilation (FFX). Läs mer om ventilation hos Boverket.

3 år

Daghem, skolor och vårdlokaler oavsett ventilationssystem (S, F, FX, FFX).

Flerbostadshus och kontorsbyggnader med mekanisk från- och tilluftsventilation (FFX).

6 år

Flerbostadshus och kontorsbyggnader med frånluftsventilation (F, FX)

Undantag från OVK-plikt

  • En- och tvåbostadshus
  • Ekonomibyggnader för jordbruk och skogsbruk samt industribyggnader
  • Hemliga byggnader inom totalförsvaret

När man installerar ett nytt mekaniskt ventilationssystem i en- och tvåbostadshus eller bygger ett nytt enbostadshus med mekanisk ventilation måste man göra en första OVK-besiktning.

Fastighetsägaren ansvarar för att reglerna följs

Det är alltid fastighetsägaren som ska se till att OVK utförs enligt de lagstadgade intervallerna. Ansvaret ligger aldrig på hyresgästen.

Tillsyn vid brister

Besiktningsmannen som utför OVK skickar in besiktningsprotokollet till kommunens bygglovenhet som registrerar det. När ett protokoll som inte är godkänt eller en besiktning uteblir gör Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillsyn. Vi kontaktar då fastighetsägaren och begär in ett godkänt protokoll. Om detta inte sker inom utsatt tid riskerar fastighetsägaren att föreläggas med vite.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

0155-24 82 50 
bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget 

Postadress:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Öppettider

Måndag, torsdag och fredag
kl 9:00-12:00 och 13:00-16:00

Tisdagar
kl 10:00-12:00 och 13:00-16:00

Onsdagar
kl 11:00-12:00 och 13:00-16:00

Torsdagar (start 21 mars)
Boka möte med bygglovhandläggare för personlig rådgivning. 
kl 15:00-19:00
Bokning sker via e-tjänst från och med 15 mars

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: